Aanmelden ALV 30-01-2023

Het bestuur van BBB nodigt haar leden uit voor een extra digitale Algemene Ledenvergadering op maandag 30 januari 2023, 19.30 uur. Het belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen Provinciale Staten 2023.

Het bestuur verzoekt u vriendelijk u aan te melden en uw eventuele vraag voor de rondvraag in te dienen. De link voor deelname krijgt u op 30 januari 2023 toegezonden.

Aanmelden