Agenda extra algemene ledenvergadering 16 maart 2024

Dit betreft een Algemene Vergadering krachtens artikel 14 lid 3 van de statuten, hierna te noemen AV. 

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
  Vaststellen van de gewijzigde klachtenregeling (toegevoegd aan agenda op 1 maart)
  Bekijk de klachtenregeling.
 4. Vaststellen concept notulen extra ALV 23-9-2023. Je vindt de notulen hier.
 5. Presentatie Kennistafels
  De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt om een kennisplatform binnen BBB op te zetten.
  Coördinator Gina Kattenberg zal een presentatie geven.
 6. Kandidatenlijst Europees Parlement 6 juni 2024

  Kandidaten
  Na een zorgvuldig proces draagt het bestuur Sander Smit voor als lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen 2024. De concept BBB-kandidatenlijst voor de Europese Verkiezingen is na een zeer zorgvuldig proces tot stand gekomen. Je vindt de lijst en achtergrondinformatie over de kandidaten op deze pagina.

  Amendementen
  Tenminste 50 BBB-leden kunnen samen een wijzigingsamendement indienen. Daarvoor moet dit formulier gebruikt worden.
  Alleen correct ingevulde formulieren en uiterlijk 24 februari 2024 ingediend worden in behandeling genomen.

  Mandaat
  Het bestuur vraagt via een stemlink mandaat (toestemming) voor eventuele noodzakelijke wijzigingen op de kandidatenlijst na de stemming door de leden. Bijvoorbeeld omdat een kandidaat zich terugtrekt.
 7. Verkiezingsprogramma Europa
  Er is hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma Europa. Tijdens de AV zal een uitgebreide presentatie gegeven worden over het programma. Ook vragen we tijdens de vergadering input van de leden op het verkiezingsprogramma.

  Mandaat
  Het bestuur vraagt via een stemlink mandaat (toestemming) om het verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen vast te stellen.
 8. Campagne Europa
  Het campagneteam Europa geeft een korte presentatie over het campagneplan en campagnebudget.
 9. Rondvraag
  Voor een goede vergadering verzoeken wij je de vragen voor de rondvraag uiterlijk 8 maart 2024 per
  e-mail te sturen aan [email protected]
 10. Bijpraten met en door Caroline
 11. Sluiting

________________________________________________________________________________________

Samenvatting en stemmen

Alle stemmingen over de geagendeerde onderwerpen vinden uitsluitend digitaal plaats. De e-mail om te stemmen wordt tijdig toegezonden.

Kandidatenlijst

 • Uiterlijk op 24 februari 2024: indienen eventuele amendementen (wijzigingen) op de posities van kandidaten op de lijst.
 • Uiterlijk op 29 februari 2024: stemmen over de amendementen via een stemlink die je via mail ontvangt.
 • Uiterlijk op 8 maart 2024:
 1. Stemmen op de lijsttrekker Sander Smit
 2. Stemmen op de (geamendeerde) gehele kandidatenlijst
 3. Stemmen om het bestuur te mandateren om noodzakelijke wijzigingen op de
  kandidatenlijst door te voeren bij onvoorziene omstandigheden.

Verkiezingsprogramma

Uiterlijk 8 maart 2024: stemmen om bestuur te mandateren (toestemming te geven) om het verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen vast te stellen.

Rondvraag
Uiterlijk 8 maart 2024: kun je vragen voor de rondvraag indienen bij [email protected]