Missie

BBB is een initiatief van Caroline van der Plas, Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer en ontstaan vanuit #BoerBurgerTweet; een social media platform met pakweg 20.000 volgers op Facebook en 12.000 volgers op Twitter. Wekelijks geeft een boer(in), tuinder of visser via #BoerBurgerTweet uitleg over hetgeen ze dagelijks doen op hun bedrijf en de passie waarmee ze hun werkzaamheden in de stal, in de kas, op zee of op het land uitvoeren.

Deze uitleg voorziet in een grote behoefte, aangezien de burger steeds verder van de productie van voedsel afstaat. De tijd dat iedere inwoner van Nederland wel een boerenconnectie had ligt ver achter ons. De stedeling heeft niet of nauwelijks contact met het buitengebied, maar vormt zich, veelal door eenzijdige berichtgeving vanuit links georiënteerde media, een negatief beeld van de agrarische sector. Ook in het onderwijs ligt de agrarische sector onder vuur. In de schoolbanken is het percentage kinderen van agrarische komaf drastisch afgenomen, waarmee de nuancering vaak ver te zoeken is.

Met BBB legden Caroline, Wim en Henk de kiem voor een ander geluid; een geluid dat recht doet aan de grote economische waarde van de agrarische sector, waarin duurzaamheid, milieu- en diervriendelijkheid centrale thema’s zijn.

Initiatiefnemers BBB. V.l.n.r.: Wim Groot Koerkamp, Caroline van der Plas, Henk Vermeer
Initiatiefnemers BBB. V.l.n.r.: Wim Groot Koerkamp, Caroline van der Plas, Henk Vermeer

Ambitie

BBB ondersteunt alle initiatieven die bijdragen aan duurzame land- en tuinbouw, dit op een effectieve manier onder de aandacht brengen en de verbinding met burgers versterken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Via haar social media kanalen op Facebook, Twitter, YouTube), Instagram wordt continu melding gemaakt van opvallende initiatieven, bijeenkomsten en acties. Het #BoerBurgerBoek en #BoerBurgerBeleving zijn tastbare initiatieven, die bijdragen aan een wederzijds begrip tussen boer(in) en burger.

Andere tijden vragen om een andere strategie. Een strategie die niet langer gebaseerd is op reactie (op misstanden), maar het initiatief neemt; de kracht van de land- en tuinbouw agendeert.

Boeren en tuinders hebben een positief imago bij de (stille) meerderheid van de Nederlandse bevolking.

BBB kan het verschil maken door recht te doen aan de kracht van de agrarische sector: goed voor gezonde en prachtige producten die wereldwijd hun afzet vinden. Een sector bovendien waaraan, buiten de boeren en tuinders, honderdduizenden Nederlanders hun baan te danken hebben. Met BBB maakt de agrarische sector niet alleen persoonlijk contact met burgers, maar bovenal met consumenten. Als politiek platform is BBB verzekerd van aandacht en middelen om de andere, emotionele kant van de medaille te tonen: boeren en tuinders die met liefde en respect voor het milieu hun beroep uitoefenen. Bovenal kan BBB direct invloed uitoefenen op wet- en regelgeving.

Een vitaal en leefbaar platteland voor alle Nederlanders

BBB brengt boeren én burgers in beweging. De toenemende aandacht voor de herkomst van voedsel en de verantwoorde en veilige wijze waarop hoogwaardig voedsel wordt geproduceerd in Nederland zorgt voor een intensiever contact en wederzijds begrip. De waardering van burgers voor boeren en van boeren voor burgers is onverminderd groot.

Boeren kunnen niet zonder burgers, burgers niet zonder boeren. Het platteland is goed voor pakweg 5 à 6 miljoen inwoners van Nederland. Buiten de vier grote steden is op het platteland sprake van andere dynamiek en levensstijl, waarin burenhulp en samen – bottom-up – problemen oplossen vanzelfsprekend zijn.

BBB komt op voor deze inwoners, die zich niet herkennen in het, op de grote steden gerichte, overheidsbeleid. BBB zet zich in voor gezonde burgers, gezond onderwijs en een gezonde (maak)economie. Dichtbij, sociaal en met een grote onderlinge verbondenheid. Een leefbaar en vitaal platteland is ook voor burgers in de steden gewenst voor de broodnodige rust en ontspanning.

Stof tot nadenken

Een stem voor BBB geeft ‘food for thought’, gebaseerd op een vertrouwen dat boeren én burgers rechtschapen zijn, c.q. deugen en het beste voor en met elkaar over hebben. BBB stimuleert in plaats van straft, geeft vertrouwen in plaats van het opleggen van onwerkbare regels. Nederland heeft zoveel potentie en veerkracht. Laten we het beste eruit halen voor iedereen met respect en waardering voor de natuur en het milieu. Het kan. Samen.

Kernwaarden

 • Noaberschap
  We geven om elkaar en werken respectvol samen.
  Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend.
 • Gulden Regel
  Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
  Wat u niet wil wat u geschiedt, doe dat een ander niet.
  Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol.
  Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open.
 • Authentiek
  Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol.
  Geen arrogantie, geen spatjes.
 • Professioneel
  Kijk vooruit, naar de lange(re) termijn. Goede stijl & houding.
  Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang.
bbb_logo_2022