B

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

B

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

B

Gepubliceerd op: 29-05-2019

B

Bactericide: bacteriedodend middel, bacteriënbestrijdingsmiddel. 

Bacterie: zeer klein levend organisme met ‘stevige celwand. Ze is eencellig, bezit geen echte celkern en vermenigvuldigt zich in het algemeen door deling. 

Bedrijf hygiënische maatregel: fytosanitaire maatregel, genomen door de individuele teler ter bevordering van de gezondheidstoestand van eigen gewas(sen). 

Beer: Mannetjesvarken.

Berengeur: Een geur die een ongecastreerd varken kan ontwikkelen onder invloed van bepaalde hormonen. Net als bij jongens die meer gaan ruiken naarmate ze ouder worden, is dit ook bij puberende varkens zo. Deze geur kan in het vlees gaan zitten en wordt door een aantal consumenten als zeer onaangenaam ervaren. Berengeur komt overigens niet bij alle varkens voor, maar het kán voorkomen. Normaal gesproken wordt die geur al herkend in de slachterij. Daar testen ze varkensvlees op berengeur. Komt dit voor, dan belandt het vlees niet in de supermarkten als vers vlees (zie ook ‘vers vlees’). Er worden dan bijvoorbeeld vleeswaren, of rookworsten van gemaakt. Bij koken verdwijnt de geur. Soms slipt er wel vlees met berengeur doorheen helaas. Dit vinden boeren heel vervelend, want mensen die berengeur in de pan hebben gehad, zijn niet meer snel geneigd varkensvlees te kopen. Terwijl er met het vlees zelf niets aan de hand is en de smaak ook normaal is. Mocht u de geur ooit ruiken, geef dit dan aan bij uw supermarkt of slager.

Berig: Dit betekent dat een zeug vruchtbaar is en gedekt wil worden.

Beschadigen: het veroorzaken van verwonding of letsel door klimaat factor (hitte, droogte, hagel, slagregen), gereedschap, werktuig, bestrijdingsmiddel of vretend en soms zuigend dier aan een plant, waarbij deze niet of nauwelijks met ziekteverschijnselen reageert. 

Besmetten: het verontreinigen van planten. gereedschap enz. met een ziekteverwekkend organisme, virus. 

Besmetting: het besmetten of het besmet zijn. 

Bestrijding: maatregelen om een populatie van een schadelijk organisme of virus te verminderen.

Bestrijdingsdrempel: populatiedichtheid van een ziekteverwekker of onkruid in, of aantastingniveau van, een gewas waarbij een ingreep het overschrijden van de economische schadedrempel kan voorkomen.

Bestrijdingsmiddel: Gewasbeschermingsmiddel, Biocide of Pesticide. Middel aangewend voor de bestrijding van of voorkoming van aantasting door een schadelijk organisme of virus

Bestuiving: Bestuiving is een belangrijke stap in de voortplanting van zaadplanten: de overdracht van stuifmeelkorrels (waarin de mannelijke geslachtscellen of zelfs alleen de spermakernen worden gevormd) uit de helmhokjes van de meeldraad naar de stempel van de stamper.

Bierbostel: Bierbostel of draf is een restproduct van de bierbrouwerij. Omdat het zeer eiwit- en energierijk is, wordt het gebruikt als veevoer. In de brouwerij wordt na het maischen (tijdens het maischen wordt de geschrote mout gemengd met warm water) het wort gescheiden van de bostel. Bierbostel wordt vooral gebruikt door melkveehouders die het eiwitgehalte in het voederrantsoen willen verhogen. Ook bevordert het de penswerking van de koe waardoor het voer beter verteerd kan worden.

Biest: De eerste moedermelk. Biest zit vol met antistoffen tegen ziektes.

Binnendringingsresistentie: resistentie die zich uit bij of onmiddellijk na het binnendringen van een ziekteverwekker.

Bio accumulatie: Doorvergiftiging oftewel het doorgeven en ophopen van bestrijdingsmiddelen in voedselketens, vooral bekend van slecht oplosbare en vet minnende middelen met een lange afbraaktijd.

Biocide: Bestrijdingsmiddelen die niet zijn bedoeld voor het beschermen van planten (bijv. rodeticiden, algen werende lakverf )

Biodiversiteit: “Bio” betekent leven. “Diversiteit” betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een parapluterm voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Het is belangrijk dat we –bijvoorbeeld- niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen, niet alleen maar gras, maar ook kruiden. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Omdat er verschillende soorten dieren, insecten, planten en bomen zijn, blijft de natuur in evenwicht.

Biofumigatie: Biologische bestrijding van ziekten en plagen die in de bodem voorkomen. Hierbij worden verschillende soorten planten geteeld. Nadat ze zijn uitgegroeid, worden ze kort geslagen en goed ingemengd in de bodem. Deze producten kunnen bijvoorbeeld mosterdzaad, of bladrammenas zijn.

Biologisch bestrijdingsmiddel: bestrijdingsmiddel waarvan het werkzame bestanddeel een levend organisme of virus is. 

Biologische bestrijding: het in bedwang houden van ziekteverwekkers met natuurlijke vijanden of virussen. 

Biotype: populatie van individuen die genetisch identiek zijn en die gespecialiseerd zijn op één of enkele rassen van de waardplant. 

Blankvleeskalf: Kalf dat naast brok met stro, ook gedurende zijn leven speciale kalvermelk krijgt. De melk zorgt voor een blanke kleur van het vlees en niet bloedarmoede.

Bladherbicide: herbicide dat werkt via het blad van het te bestrijden onkruid. 

Bodemherbicide: onkruidbestrijdingsmiddel dat werkzaam is na opname door de wortels. 

Bodemmoeheid: ongunstige toestand van de bodem, die zich uit in slechte groei of vermindering van de opbrengst van een gewas na een te nauwe of ontbrekende vruchtwisseling of bij herinplanting (“herinplantingsziekte”).

Bokkenwagen: Wagentje voor bokjes die in de melkgeitenboerderij worden opgehaald. De bokjes gaan daarna naar een gespecialiseerd bokkenbedrijf.

Broedeieren: Bevruchte eieren die worden gebruikt voor het uitbroeden.

Broederij: Een gespecialiseerd bedrijf waar broedeieren in een broedkast worden uitgebroed. De kuikens die daar uitkomen gaan vervolgens naar een kippenboerderij om op te groeien tot vleeskuiken (kippenvlees) of leghen (eieren).

Broeiers: Dit zijn bedrijven die van een bloembol een bloem maken. Ze laten de bol dus uitkomen en oogsten de ontstane bloemen.

Bronstig: Een zeug is bronstig wanneer zij ontvankelijk is voor de beer.

Bult: Een grote bult met kuilvoer.

Bunkers: Een bunker of kuil wordt gebruikt om voer op te slaan. Zo worden mais en kuilgras opgeslagen op een betonnen plaat met dik plastic er overheen om het te beschermen. Natte producten worden meestal in een roestvrijstalen bak of silo opgeslagen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...