Maak kennis met:

Jan Brok

Vicevoorzitter BoerBurgerBeweging

Mijn naam is Jan Brok (1956), wonend in het buitengebied van ons prachtig dorp Enter in Twente. Getrouwd, 4 volwassen kinderen en opa. Geboren op een kleinschalige boerderij, toen koeien, varkens en kippen. In 1959 werd er begonnen met een kuikenbroederij(tje) die uitgroeide naar een complete pluimveehouderijtak. Met de naam, Broederij en Pluimveebedrijven Brok B.V. waarvan ik mededirecteur/eigenaar was, de totale bedrijfsactiviteiten zijn in 2008 beëindigd.

Vanaf 1995 ben ik bestuurlijk actief geworden, eerst met wijlen Wien van den Brink bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), nu Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). In 2004 was ik trotse medeoprichter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en secretaris tot april 2017. Deze periode heeft mij als pluimveeman een groot netwerk opgeleverd met veel inzicht in verschillende besturen en hun culturen/structuur, het gaat altijd om mensen.
Dan als Jan Brok Consultancy door, voor pluimveehouders onafhankelijk adviseur in geheel Nederland. Pluimveehouders bijstaan en ontzorgen, vaak bij nieuwe ontstane situatie snel oppakken en 24/7 beschikbaar zijn.

Bestuur BBB

Het bestuur heeft sinds de Tweede Kamer verkiezing (17 maart 2021) de taak om een stabiele en constructieve BBB vereniging op te bouwen. Waarin BBB-leden zich kunnen herkennen en inbreng kunnen leveren, helpen met uitbouw op allerlei gebieden. Ik vind het een eer om met mijn ervaring hier nog vele jaren tijd aan te gaan besteden, alles in het belang van ONZE BBB.

Jan_Brok_BBB

Contactgegevens

Naam: Jan Brok

Functie: Vicevoorzitter

E-mail: [email protected]

Telnr.: +31(0)6 12 84 38 14