Burger Belangen Moerdijk

Wij zijn een partij door en voor burgers, met gezond boeren verstand. Onze missie is een gezond, leefbaar Moerdijk, waar iedereen fijn kan wonen.

Als praktische en pragmatische partij kiest BBM / BBB Bondgenoot vanuit gezond (boeren) verstand. We stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze burgers? Gezond is daar bij het sleutelwoord: letterlijk, figuurlijk, overdrachtelijk en financieel. In plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek of geharnaste ideologie, gaan we het liefst zelf in de straat of buurt luisteren naar wat er beter kan of moet. Betrokken, betrouwbaar en menselijk!