DeventerNU

Wij vinden het belangrijk dat de stem van de inwoners en ondernemers van Deventer gehoord worden. Dat politiek niet alleen iets is wat voor de ander besloten wordt maar waarbij er ook inspraak is.

Wij zullen alleen instemmen met besluiten als we vinden dat het goed voor Deventer zal zijn. Vinden wij plannen slecht voor Deventer, dan zullen wij tegen stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de Viking/ Mimik.
DeventerNU is de meest democratische partij van Deventer die al hun leden zeer serieus neemt en alle standpunten gezamenlijk bepaalt.

Ontstaan van de partij

DeventerNU is ontstaan door onvrede van diverse mensen ten aanzien van de toenmalige gemeenteraad.

In een roerige periode waarin het toenmalige College van B&W veel omstreden besluiten nam, vonden wij dat de Deventenaar te weinig gehoord werd. De oppositie was niet bij machte om de stem van vele Deventenaren te vertolken naar acceptabele besluiten. Denk hierbij aan de thema’s zoals het nieuwe Stadhuis, windmolens, nieuwe bibliotheek, autoluwe Welle en autovrij Grote Kerkhof.
Door al deze plannen gevolg te geven, werd de rekening per Deventenaar een stuk hoger. Deventer was al een dure gemeente. Alle leges gingen uiteraard weer omhoog want het moest wel betaald worden. Het nieuwe stadhuis had ook veel goedkoper gekund!

De partij heeft in 2014 voor het eerst meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij hebben we 1 zetel behaald. In 2018 hebben we wederom meegedaan en mochten we onze zetel behouden.