Duurstede voor Democratie

De gemeente is grotendeels een uitvoeringsorgaan van het Rijk geworden. Dat betekent dat de ene gemeente steeds meer op de andere gaat lijken. Dat kan een reden worden om gemeentes samen te voegen. Dat verzwakt de democratische diversiteit en daarmee de democratie.

Waarom?

Het voortbestaan van de gemeente als zelfstandige overheid zorgt dat lokale aangelegenheden niet verwateren. De zeggenschap over onze omgeving blijft bij ons, in plaats van bij mensen die ver weg wonen en hier zelden komen. Op die manier houden inwoners van Cothen Langbroek en Wijk bij Duurstede meer invloed op hun omgeving.

Hoe?

We willen dit doen door de macht te decentraliseren. In de samenwerkingsverbanden werken we aan zoveel mogelijk lokale beslispunten. Ook overwegen we of we in het samenwerkingsverband blijven als dat niet lukt. Het gaat bij “samenwerken” om “samen werken”. Dat is niet hetzelfde als “ik doe wat en jij niet”. De gemeente voert taken uit in samenwerkingsverbanden die steeds meer geld vragen en steeds meer zeggenschap. De zeggenschap van de raad wordt daarmee kleiner en kleiner. En daarmee ook de zeggenschap van u. Het kan ook anders. Duurstede voor Democratie is een afdeling van de landelijke politieke vereniging Lokaal voor democratie, die als hoofddoel heeft macht te decentraliseren.

BBBondgenoot worden?