Hogeland Lokaal Centraal

Als lokale partij ‘Hogeland Lokaal Centraal’ willen we de belangen van alle inwoners gaan behartigen. En met nieuw elan pakken wij dat op. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ‘de politiek’ ver van de burgers af staat. Daarin gaat Hogeland Lokaal Centraal zeker verandering brengen.

In het verkiezingsprogramma 2022-2026 geven we op hoofdlijnen onze visie op de gemeente weer. Hierin zijn we zeker niet uitputtend. Dat is ook onmogelijk. Onze belangrijkste speerpunten voor de komende vier jaar zijn in dit programma met bullets uitgewerkt.