Provinciale Staten Flevoland

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Het aantal leden hangt af van het aantal inwoners dat een provincie telt. Flevoland heeft 40 Statenleden. De voorzitter van PS in Flevoland is de commissaris van de Koning.

Meepraten

PS wegen de wensen en belangen van de Flevolandse burgers en nemen vervolgens een besluit. Ze bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de Gedeputeerde Staten (GS) op de uitvoering. Provinciale Staten willen daarom weten wat er speelt in Flevoland. Door uw stem te laten horen en mee te praten over de verschillende beleidsterreinen, helpt u Provinciale Staten bij het nemen van politieke besluiten.

Woonplaatsen kandidaten BBB Flevoland

Contact opnemen?