Maak kennis met:

Monique Flipsen-Verhagen

Fractielid BoerBurgerBeweging

Naast dat Monique actief is bij de BBB helpt ze thuis mee op het melkveebedrijf dat al jaren in de familie zit.

Behalve dat ze helpt bij de dieren organiseert ze ook kinderfeestjes op de boerderij en ontvangt ze schoolklassen als educatieboerin. Hiermee bevorderd ze de band tussen burgers en boeren.

Monique houdt zich bezig met de portefeuilles Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Contactgegevens

Naam: Monique Flipsen-Verhagen

E-mail: m.flipsen@tweedekamer.nl

Portfeuilles:

  • Bureauondersteuner
  • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Volksgezondheid Welzijn en Sport