Deens arrest over stikstof

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Deens arrest over stikstof

Gepubliceerd op: 25-11-2022

Vanmiddag komen er verschillende Kamerbrieven uit, maar het is door een recente uitspraak van het Europese Hof onduidelijk wat voor impact die op de voorstellen in de Kamerbrieven gaan hebben.

Het Europese Hof bepaalde dat een vergunning die in Denemarken afgegeven is, in 2006 nota bene, voor een viskweker, niet geldig was omdat een passende beoordeling onvolledig blijkt volgens het Europese Hof. Daarbij wordt vereist dat de opeenstapeling van effecten van alle activiteiten in de regio worden afgewogen, wat niet gebeurd is kijkende naar het Deense arrest. Het is voor BBB nog niet duidelijk of dit ook geldt voor het Nederlandse vergunningenstelsel. BBB is van mening dat dit eerst tot op de bodem moet worden uitgezocht voordat we nu verder het stikstofmoeras inzakken.

Of de situatie 1 op 1 vergelijkbaar is denkt BBB niet; in Nederland werken we met Aerius, die juist alle depositie van projecten tezamen in beeld brengt tot op hexagoonniveau, hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de hardheid van die laatste data, het model is wél zeer gedetailleerd. De passende beoordeling is een ander verhaal. Volgens het arrest moeten alle projecten, ook als er niet meer stikstof uitgestoten wordt, maar wel mogelijk significante effecten op nabijgelegen natuurgebied veroorzaakt passend beoordeeld worden. Ook in samenhang met andere activiteiten in de regio. Onderzocht moet worden hoe zich dat verhoudt tot de Nederlandse situatie.

BBB roept de minister op om het stikstofroer om te gooien, stikstof moet als sturingselement uit de wet gehaald, anders wordt heel Nederland straks verder op slot gezet. We moeten nu samen zoeken naar een oplossing hoe we ervoor kunnen zorgen dat we niet verder vast komen te zitten in het juridische web. Meer normen en doelen in wetten opnemen moet daarbij te allen tijde voorkomen worden.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mrt 22 2023

OPRUIMEN SPANDOEKEN EN AAN HET WERK!

15 maart 2023 gaat de geschiedenisboekjes in als de dag waarop BBB Nederland op zijn politieke grondvesten deed ...

mrt 21 2023

Sietsma en Van Maaren verkenners bij coalitievorming Flevoland

Woensdag 15 maart j.l. hebben de inwoners van Flevoland hun stem uitgebracht. BBB werd de grootste partij in ...

mrt 21 2023

Bovenste Beste Leden, Stemmers, Bovenste Beste Boeren en Burgers!

Wat hebben jullie en wat hebben wij veroorzaakt in Nederland? Wij als Bestuur zijn nog maar nauwelijks bekomen ...