Provinciale Staten Fryslân

Iedere provincie heeft haar eigen volksvertegenwoordiging: de Provinciale Staten. Een keer in de vier jaar zijn hier verkiezingen voor. Aan de verkiezingen doen landelijke partijen mee, maar ook lokale partijen kunnen meedoen. Bekijk het verkiezingsprogramma (NL) Bekijk het verkiezingsprogramma (FR)

Provinciale Staten (PS) zijn de hoogste baas in de provincie. Samen met het college van Gedeputeerde Staten (GS) besturen zij de provincie. GS voeren het beleid uit en zijn het dagelijks bestuur. PS stellen de kaders voor dat beleid en controleren of het goed wordt uitgevoerd.

Taken van de Provinciale Staten

  • Kaders en grenzen stellen voor het beleid; beslissen over de regels van de provincie;
  • Controleren of het dagelijks bestuur (het college van GS) zijn werk goed doet;
  • De inwoners van Fryslân vertegenwoordigen.

De inwoners van Fryslân kiezen de leden van de Provinciale Staten. Voor de Statenleden is het belangrijk om te weten wat de inwoners van Fryslân bezig houdt. Dit doen ze door op werkbezoek te gaan of met mensen in gesprek te gaan. U kunt zelf ook inspreken over bepaalde onderwerpen tijdens een beeldvormende commissie of Steatemerk.

Woonplaatsen kandidaten BBB Fryslân

Contact opnemen?