Fractie

1 Abel Kooistra Warstiens Lees meer
2 Auke Talsma Dronryp Lees meer
3 Dieuwke Bakker Menaam Lees meer
4 Harm Wiegersma Rinsumageast Lees meer
5 Robert Lenes Rottum Lees meer
6 Froukje de Jong-Krap Sint Anne Lees meer
7 Freerk Abma De Gordyk Lees meer
8 Natalie Nauta Tersoal Lees meer
9 Ursela Lolkema Ousternijegea Lees meer
10 Carin Stam Aldehaske Lees meer
11 Jan Porsius Haskerdiken Lees meer
12 Cor Keuning It Hearrenfean Lees meer
13 Debora Zijlstra Jelsum Lees meer
14 Oene Marinus Bakkefean Lees meer
bbb_logo_2022