Kandidaten PS 2023 BBB Fryslân

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. Ook BBB Fryslân gaat meedoen. Hiernaast is te zien waar de kandidaten vandaan komen.

1 Abel Kooistra Warstiens Lees meer (volgt)
2 Auke Talsma Dronryp Lees meer (volgt)
3 Dieuwke Bakker Menaam Lees meer (volgt)
4 Harm Wiegersma Rinsumageast Lees meer (volgt)
5 Robert Lenes Rottum Lees meer (volgt)
6 Froukje de Jong-Krap Sint Anne Lees meer (volgt)
7 Freerk Abma De Gordyk Lees meer (volgt)
8 Natalie Nauta Tersoal Lees meer (volgt)
9 Ursela Lolkema Ousternijegea Lees meer (volgt)
10 Carin Stam Aldehaske Lees meer (volgt)
11 Jan Porsius Haskerdiken Lees meer (volgt)
12 Cor Keuning It Hearrenfean Lees meer (volgt)
13 Debora Zijlstra Jelsum Lees meer (volgt)
14 Oene Marinus Bakkefean Lees meer (volgt)
15 Sander Bouma Warkum Lees meer (volgt)
16 Silvia Oskam Ingwierrum Lees meer (volgt)
17 Hessel Visser Wikel Lees meer (volgt)
18 Christiaan Hofstra Suwâld Lees meer (volgt)
19 Klaske Faassen Sint Jabik Lees meer (volgt)
20 Sietse Jacob Boersma Dolsterhuzen Lees meer (volgt)
21 Jacob IJsselstein Langsweagen Lees meer (volgt)
22 Jan Andries Hummel Kollum Lees meer (volgt)
23 Alice van Gosliga Skettens Lees meer (volgt)
24 Gerben de Boer Turns Lees meer (volgt)
25 Adrie Hobert Warten Lees meer (volgt)
26 Jacob Porsius Haskerdiken Lees meer (volgt)
27 Uitzen de Vries Readtsjerk Lees meer (volgt)
28 Femke Wiersma Holwert Lees meer (volgt)