Provinciale Staten Gelderland

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op.

Provinciaal bestuur

Elke 4 jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de 55 Statenleden.

Vergaderingen en uw stem laten horen

De vergaderingen van Provinciale Staten zijn ingedeeld volgens het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Op 2 momenten kunnen inwoners van Gelderland hun stem laten horen; tijdens Oordeelsvorming en de Open agenda. Bij Oordeelsvorming is de agenda van Provinciale Staten leidend. U kunt inspreken over een onderwerp dat die dag wordt besproken. Bij de Open agenda kunt u zelf een onderwerp indienen. De Open agenda vindt plaats op de dag dat ook de besluitvorming plaatsvindt.

Woonplaatsen kandidaten BBB Gelderland

Contact opnemen?