Provinciale Staten Groningen

Elke 4 jaar kiezen inwoners van de provincie Groningen de leden van Provinciale Staten. Aan de verkiezingen van Provinciale Staten kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. De volgende provinciale verkiezingen vinden plaats in 2027. Alle Nederlandse inwoners van de provincie die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn mogen dan stemmen. Bekijk het verkiezingsprogramma van BBB Groningen voor de verkiezingen in 2023.

Eerste Kamerverkiezingen en Gedeputeerde Staten

De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de 4 jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen hebben burgers dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarnaast benoemen de Statenleden de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Woonplaatsen kandidaten BBB Groningen

Contact opnemen?