Maak kennis met:

Abel Kooistra

Met mijn 28 jaar ben ik, Abel Kooistra, de jongste lijsttrekker die namens BBB meedoet aan de verkiezingen.

Ik ben opgegroeid en nog steeds woonachtig op het Fryske platteland en sinds 2019 heb ik mij aangesloten bij de BBB, omdat ik vind dat de stem van Fryslân, als plattelandsprovincie, te weinig gehoord en gezien wordt.

Als lijsttrekker van BBB Fryslân wil ik mij hard maken voor een vitaal en een leefbaar Fryslân, waar lokaal in de regio de voorzieningen als het openbaar vervoer, woningbouw, onderwijs en een dorpshuis goed geregeld zijn.

Wij gaan voor een gezonde maatschappij, waarin de landbouw daadwerkelijk de plek krijgt die het in Fryslân verdient en een maatschappij waarin de Fryske taal, tradities en cultuur gekoesterd en versterkt worden. Ik zet in op een Fryslân, waar alle inwoners gezond en plezierig kunnen wonen, werken en recreëren. Naar een Fryslân waar het iedere dag BBBeter is.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Over Abel Kooistra

Naam: Abel Kooistra

Plek op lijst: 1

Woonplaats: Wergea

Maak kennis met:

Abel Kooistra

Over Abel Kooistra

Naam: Abel Kooistra

Plek op lijst: 1

Woonplaats: Wergea

Met mijn 28 jaar ben ik, Abel Kooistra, de jongste lijsttrekker die namens BBB meedoet aan de verkiezingen.

Ik ben opgegroeid en nog steeds woonachtig op het Fryske platteland en sinds 2019 heb ik mij aangesloten bij de BBB, omdat ik vind dat de stem van Fryslân, als plattelandsprovincie, te weinig gehoord en gezien wordt.

Als lijsttrekker van BBB Fryslân wil ik mij hard maken voor een vitaal en een leefbaar Fryslân, waar lokaal in de regio de voorzieningen als het openbaar vervoer, woningbouw, onderwijs en een dorpshuis goed geregeld zijn.

Wij gaan voor een gezonde maatschappij, waarin de landbouw daadwerkelijk de plek krijgt die het in Fryslân verdient en een maatschappij waarin de Fryske taal, tradities en cultuur gekoesterd en versterkt worden. Ik zet in op een Fryslân, waar alle inwoners gezond en plezierig kunnen wonen, werken en recreëren. Naar een Fryslân waar het iedere dag BBBeter is.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?