Maak kennis met:

Carla Evers

Mijn naam is Carla Evers (1963). Ik voel me vereerd dat ik namens BBB-lijsttrekker mag zijn voor de Provinciale Staten verkiezingen in Overijssel.

Allereerst wil ik even kwijt dat ik enorm trots ben op onze goede kandidaten: boer en
burger, jong en oud. We hebben met de samenstelling van deze kandidatenlijst alle
kennis en energie in huis om er een groot succes van te maken. Een eer om deze lijst
aan te mogen ‘voeren’ voor de #BBBOverijssel #PS2023.


Geboren en getogen in het Gelderse Eibergen wilde ik na mijn opleiding aan de Hogere
Hotelschool in Den Haag zo snel mogelijk weer terug naar het Oosten van het land. Tot
mijn 45e ben ik burger geweest in de Achterhoek en heb ik gewerkt in de hotellerie, het
uitzendwezen en als makelaar/taxateur. Dit waren altijd banen waarbij de gast of de
klant, kortom de mens, voor mij centraal stonden.


In 2008 maakte ik mijn persoonlijke Burger Boer Beweging door mijn verhuizing naar het
pluimvee- en akkerbouwbedrijf van mijn man Erwin in het Twentse Hezingen. Op de plek
waar de voorouders van Erwin al sinds het jaar 1400 boeren. ….En in één keer was ik
boer!


Al snel na mijn verhuizing naar het Twentse platteland werd ik geraakt door de passie
van de agrarische sector welke volgens mij onmisbaar is voor het in stand houden van
een leefbaar platteland.


Naast mijn werkzaamheden ben ik in het verleden altijd bestuurlijk actief geweest onder
andere als voorzitter van de Winterswijkse winkeliersvereniging, bestuurslid van Stichting
Lindenarboretum, ledenraadslid van Abeos (bedrijfsverzorging) en veel mensen in
Overijssel zullen me kennen als bestuurslid van LTO Noord Regio Oost. In deze laatste
functie heb ik de afgelopen jaren veel contact gehad met boeren maar ook veel aan tafel
gezeten met onder andere afgevaardigden van de Provincie, Terrein Beherende
Organisaties en Waterschappen.


De recente ontwikkelingen, en dan met name de impact van politieke keuzes voor de
burgers en de boeren in het algemeen en het platteland in het bijzonder, hebben me
doen besluiten dat ik niet langer op de bank wil blijven zitten maar de handschoen oppak
en me politiek ga inzetten voor het brengen van gezond verstand in de politiek en het
behouden van leefbaarheid op het platteland.


‘Ga stemmen op 15 maart!’ #PS2023 #WS2023 ‘Overijssel is van ons. Wen er maar
aan!’

Carla Evers stelt zich voor

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Over Carla Evers

Naam: Carla Evers

Plek op lijst: 1

Woonplaats: Hezingen

Maak kennis met:

Carla Evers

Concept-kandidaat BBB Europa

Over Carla Evers

Naam: Carla Evers

Plek op lijst: 1

Woonplaats: Hezingen

Mijn naam is Carla Evers (1963). Ik voel me vereerd dat ik namens BBB-lijsttrekker mag zijn voor de Provinciale Staten verkiezingen in Overijssel.

Allereerst wil ik even kwijt dat ik enorm trots ben op onze goede kandidaten: boer en
burger, jong en oud. We hebben met de samenstelling van deze kandidatenlijst alle
kennis en energie in huis om er een groot succes van te maken. Een eer om deze lijst
aan te mogen ‘voeren’ voor de #BBBOverijssel #PS2023.


Geboren en getogen in het Gelderse Eibergen wilde ik na mijn opleiding aan de Hogere
Hotelschool in Den Haag zo snel mogelijk weer terug naar het Oosten van het land. Tot
mijn 45e ben ik burger geweest in de Achterhoek en heb ik gewerkt in de hotellerie, het
uitzendwezen en als makelaar/taxateur. Dit waren altijd banen waarbij de gast of de
klant, kortom de mens, voor mij centraal stonden.


In 2008 maakte ik mijn persoonlijke Burger Boer Beweging door mijn verhuizing naar het
pluimvee- en akkerbouwbedrijf van mijn man Erwin in het Twentse Hezingen. Op de plek
waar de voorouders van Erwin al sinds het jaar 1400 boeren. ….En in één keer was ik
boer!


Al snel na mijn verhuizing naar het Twentse platteland werd ik geraakt door de passie
van de agrarische sector welke volgens mij onmisbaar is voor het in stand houden van
een leefbaar platteland.


Naast mijn werkzaamheden ben ik in het verleden altijd bestuurlijk actief geweest onder
andere als voorzitter van de Winterswijkse winkeliersvereniging, bestuurslid van Stichting
Lindenarboretum, ledenraadslid van Abeos (bedrijfsverzorging) en veel mensen in
Overijssel zullen me kennen als bestuurslid van LTO Noord Regio Oost. In deze laatste
functie heb ik de afgelopen jaren veel contact gehad met boeren maar ook veel aan tafel
gezeten met onder andere afgevaardigden van de Provincie, Terrein Beherende
Organisaties en Waterschappen.


De recente ontwikkelingen, en dan met name de impact van politieke keuzes voor de
burgers en de boeren in het algemeen en het platteland in het bijzonder, hebben me
doen besluiten dat ik niet langer op de bank wil blijven zitten maar de handschoen oppak
en me politiek ga inzetten voor het brengen van gezond verstand in de politiek en het
behouden van leefbaarheid op het platteland.


‘Ga stemmen op 15 maart!’ #PS2023 #WS2023 ‘Overijssel is van ons. Wen er maar
aan!’

Carla Evers stelt zich voor

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?