Maak kennis met:

Jan Dekker

Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Waterschappen hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor veilig waterschapbeheer, gezond oppervlakte- en grondwater en het ecologisch verantwoord verwerken van rioolwater.

Dat zijn voor mij de prioriteiten in het beleid van het waterschap en ik wil mij hard maken dat dit gebeurt tegen verantwoorde financiële kosten.
Die kosten moeten immers opgebracht worden door de bewoners van ons waterschap.
Ik hoop met mijn technische opleiding en ervaring, en ook mijn leidinggevende loopbaan, daaraan een bijdrage te kunnen leveren.

Daarnaast wil ik mij inzetten dat het voor die bewoners ook prettig is om in ons waterschap te wonen.
Dus er moet ruimte zijn voor natuur, mobiliteit en waterrecreatie, dit laatste voor zover de financiële middelen van het waterschap dit toelaten.
Bij alle beslissingen is mijn uitgagspunt dat de voorgestelde maatregelen zinnig moeten zijn, waarbij altijd gekeken moet worden naar de financiële consequenties voor de bewoners van ons mooie waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Over Jan Dekker

Naam: Jan Dekker

Plek op lijst: 7

Woonplaats: Bosch en Duin

Provincie: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Maak kennis met:

Jan Dekker

Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Waterschappen hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor veilig waterschapbeheer, gezond oppervlakte- en grondwater en het ecologisch verantwoord verwerken van rioolwater.

Dat zijn voor mij de prioriteiten in het beleid van het waterschap en ik wil mij hard maken dat dit gebeurt tegen verantwoorde financiële kosten.
Die kosten moeten immers opgebracht worden door de bewoners van ons waterschap.
Ik hoop met mijn technische opleiding en ervaring, en ook mijn leidinggevende loopbaan, daaraan een bijdrage te kunnen leveren.

Daarnaast wil ik mij inzetten dat het voor die bewoners ook prettig is om in ons waterschap te wonen.
Dus er moet ruimte zijn voor natuur, mobiliteit en waterrecreatie, dit laatste voor zover de financiële middelen van het waterschap dit toelaten.
Bij alle beslissingen is mijn uitgagspunt dat de voorgestelde maatregelen zinnig moeten zijn, waarbij altijd gekeken moet worden naar de financiële consequenties voor de bewoners van ons mooie waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Over Jan Dekker

Naam: Jan Dekker

Plek op lijst: 7

Woonplaats: Bosch en Duin

Provincie: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden