Maak kennis met:

John Verweij

Mijn naam is John Verweij en sta op plek 18 van de kandidatenlijst (PS) Provinciale Staten Gelderland. Als echte Betuwenaar woon ik in het plaatsje Ingen, daarnaast heb ik een adviesbureau ruimtelijke ontwikkelingen gevestigd in Lienden.

Inmiddels ben ik 17 jaar werkzaam in dit vakgebied. Ondernemers bijstaan in de wet- en regelgeving, hun helpen om hun plannen te kunnen waarmaken. Ben begonnen in de melkveehouderij en inmiddels heeft dit zich verbreed tot fruit- laanboomteelt en komt het omvormen van en bestemming naar wonen ook met grote regelmaat voor.

Omdat de wet- en regelgeving steeds lastiger te doorgronden is, het buitengebied staat voor een transitie en de claim op ruimte aldoor groter wordt, ben ik van mening we onszelf moeten inzetten voor het behoud van het platteland. Zorgvuldig ruimtegebruik, een visie naar de toekomst en acceptatie onderling van verschillende functies met elkaar, dat is mijn streven. Elkaar juist versterken en samen met elkaar een vitaal platteland behouden, koesteren en mogelijk ook wel liefhebben.

Hetgeen mij aanspreekt bij de Provincie Gelderland is dat deze zich inzet om de ruimtelijke puzzel te leggen, daarnaast is nu actueel de gebiedsgerichte aanpak. Behoud van de Veluwe, maar ook het beheer en gebruik van de uiterwaarden in het Rivierengebied behoren hiertoe. Ook het inbreiden van diverse functies in het buitengebied en de strijdige omgevingsaspecten zijn een oorzaak dat b.v. woningbouw onvoldoende wordt vlot getrokken. Graag zet ik mijzelf in voor een helder beleid en waar het kan wil ik op de barricaden staan om ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied los te trekken.

Enerzijds sta ik tussen de ondernemers met toekomstplannen die beperkt mogelijk zijn door wet- en regelgeving, mijn intrinsieke motivatie is deze verder te helpen met hun plannen en hierbij de continuïteit te kunne waarborgen. Anderzijds heb ik kennis van Verordeningen, stikstofwetgeving en Omgevingsplannen, met deze combinatie wil ik een positieve bijdrage leveren aan zorgvuldig ruimtegebruik gestoeld op het BBB – dna: met gezond verstand vormgegeven!!

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Over John Verweij

Naam: John Verweij

Plek op lijst: 18

Woonplaats: Ingen

Maak kennis met:

John Verweij

Over John Verweij

Naam: John Verweij

Plek op lijst: 18

Woonplaats: Ingen

Mijn naam is John Verweij en sta op plek 18 van de kandidatenlijst (PS) Provinciale Staten Gelderland. Als echte Betuwenaar woon ik in het plaatsje Ingen, daarnaast heb ik een adviesbureau ruimtelijke ontwikkelingen gevestigd in Lienden.

Inmiddels ben ik 17 jaar werkzaam in dit vakgebied. Ondernemers bijstaan in de wet- en regelgeving, hun helpen om hun plannen te kunnen waarmaken. Ben begonnen in de melkveehouderij en inmiddels heeft dit zich verbreed tot fruit- laanboomteelt en komt het omvormen van en bestemming naar wonen ook met grote regelmaat voor.

Omdat de wet- en regelgeving steeds lastiger te doorgronden is, het buitengebied staat voor een transitie en de claim op ruimte aldoor groter wordt, ben ik van mening we onszelf moeten inzetten voor het behoud van het platteland. Zorgvuldig ruimtegebruik, een visie naar de toekomst en acceptatie onderling van verschillende functies met elkaar, dat is mijn streven. Elkaar juist versterken en samen met elkaar een vitaal platteland behouden, koesteren en mogelijk ook wel liefhebben.

Hetgeen mij aanspreekt bij de Provincie Gelderland is dat deze zich inzet om de ruimtelijke puzzel te leggen, daarnaast is nu actueel de gebiedsgerichte aanpak. Behoud van de Veluwe, maar ook het beheer en gebruik van de uiterwaarden in het Rivierengebied behoren hiertoe. Ook het inbreiden van diverse functies in het buitengebied en de strijdige omgevingsaspecten zijn een oorzaak dat b.v. woningbouw onvoldoende wordt vlot getrokken. Graag zet ik mijzelf in voor een helder beleid en waar het kan wil ik op de barricaden staan om ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied los te trekken.

Enerzijds sta ik tussen de ondernemers met toekomstplannen die beperkt mogelijk zijn door wet- en regelgeving, mijn intrinsieke motivatie is deze verder te helpen met hun plannen en hierbij de continuïteit te kunne waarborgen. Anderzijds heb ik kennis van Verordeningen, stikstofwetgeving en Omgevingsplannen, met deze combinatie wil ik een positieve bijdrage leveren aan zorgvuldig ruimtegebruik gestoeld op het BBB – dna: met gezond verstand vormgegeven!!

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?