Maak kennis met:

Oene Marinus

Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen voor Fryslân

Wurk: Ûnderwizer, bestjoerslid.
Hobby: toniel.
Politiek tichterby de minsken.

Over Oene Marinus

Naam: Oene Marinus

Plek op lijst: 14

Woonplaats: Bakkefean

Provincie: Fryslân

Maak kennis met:

Oene Marinus

Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen voor Fryslân

HiRes-portretten-Friesland-Ps-Ws-A3impressies--3126-min

Wurk: Ûnderwizer, bestjoerslid.
Hobby: toniel.
Politiek tichterby de minsken.

Over Oene Marinus

Naam: Oene Marinus

Plek op lijst: 14

Woonplaats: Bakkefean

Provincie: Fryslân