Algemeen

Politieke partijen werken vanuit een visie op de samenleving. De visie is op haar beurt het fundament voor de standpunten en het politieke handelen van de partij. Zo ook voor de BoerBurgerBeweging.

Politieke partijen kennen vaak ook instituten waarin de visie van de partij wordt ontwikkeld, gevoed en (wetenschappelijk) onderbouwd. Deze wetenschappelijke bureaus zijn ook verankerd in de subsidiëring van politieke partijen.

De BBB is een jonge partij die sterk werkt vanuit gedrevenheid en gericht is op handelen. Het werken aan een stevig fundament moet hierbij ook de aandacht houden. Zeker ook omdat de BBB nu wil laten zien dat zij geen ééndagsvlieg is in de politiek en hoge ambities heeft om politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van àlle burgers en boeren in ons land.

Waarom een Kenniscentrum BBB?

De BoerBurgerBeweging heeft een missie, visie en standpunten. En een groeiende groep leden die met de idealen aan het werk wil. In de partij als bestuurder, vrijwilliger, en natuurlijk als Concept-plan kenniscentrum BoerBurgerBeweging volksvertegenwoordiger. Al deze mensen hebben eigen idealen en drijfveren. Om samen als beweging op te trekken, moeten al deze mensen steeds geïnspireerd en gevoed worden met de idealen, waarden en daaruit voortkomende standpunten van de partij. Een kenniscentrum kan hierbij ondersteunen door mensen informatie te geven, het verhaal van BBB te onderbouwen en door mensen toe te rusten voor hun taak als BBB-volksvertegenwoordiger, bestuurder of medewerker.

Hoe?

Een kenniscentrum kan opgebouwd worden vanuit drie belangrijke taken, waarbij kennis centraal staat: (1) het verhaal en de standpunten van BBB goed te onderbouwen,(2) de mensen goed toe te rusten voor hun taak binnen de BoerBurgerBeweging en (3) het delen en documenteren van kennis over BBB en het partijprogramma.

 

Kenniscentrum BBB kent hiermee drie pijlers:

1. Pijler Wetenschap

2. Pijler Vorming en Toerusting

3. Pijler Kennisdelen