Deel je kennis

Volksvertegenwoordigers gaan in debat, communiceren met de kiezers, staan journalisten te woord, dragen standpunten uit en communiceren inhoudelijke standpunten in diverse commissies en andere instellingen.

Om dit goed te kunnen doen is een goede kennis van zaken belangrijk. Deze pijler zorgt voor een goede informatievoorziening en communicatie over thema’s en onderwerpen waarmee bestuurders en volksvertegenwoordigers aan het werk zijn. Experts op bepaalde dossiers (bijvoorbeeld “stikstof”, “wonen”, “mobiliteit”) kunnen politici en anderen binnen BBB adviseren en informeren en op deze wijze hun kennis delen.

Bijvoorbeeld: Een expertgroep “water” deelt kennis aan volksvertegenwoordigers in waterschappen en provincies m.b.t. gegevens over verdroging en verzilting en de door BBB aangedragen oplossingen en standpunten.

Anders dan de medewerkers binnen de pijler Wetenschap zullen de experts binnen deze pijler de kennis en informatie delen over de kaders en standpunten van het partijprogramma. De kennisdelers kunnen voor kennisverdieping en (onderzoeks)vragen een beroep doen op de medewerkers van het wetenschappelijk bureau van pijler 1.