Vorming en toerusting

Een partij krijgt vertrouwen in mensen die als volksvertegenwoordiger hun idealen willen omzetten in daden.

Volksvertegenwoordiger worden en zijn vraagt niet alleen om het hebben van idealen, maar ook om kennis, methodiek en vaardigheden om politiek te kunnen bedrijven. Deze pijler zorgt voor interne vorming en toerusting van kaderleden, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Met trainingen, cursussen, workshops en materialen. Bijvoorbeeld een cursus of training in: Hoe dien je een goede motie in? Hoe voer je op deskundige wijze een debat? Hoe zet je een plaatselijke afdeling van BBB op?