Wetenschap

Deze pijler houdt zich met name bezig met (wetenschappelijk) onderzoek en onderbouwing ten aanzien van de verschillende maatschappelijke thema’s die belangrijk zijn voor BBB.

In de kern vormt deze pijler het wetenschappelijke platform van BBB of het wetenschappelijke bureau van de partij. Bijvoorbeeld: Als BBB spreekt over “gezonde burgers”: wat bedoelt BBB daarmee? Wat is “gezond” en wie zijn “burgers”? Welke waarden, maatschappijbeeld en mensbeeld liggen daaraan ten grondslag? Of een ander voorbeeld: In hoeverre draagt noaberschap bij aan de gezondheid van mensen in een dorp of wijk, en hoe kun je noaberschap goed organiseren? Zijn daar voorbeelden van? Wat zijn succesfactoren?

Deze pijler is weliswaar direct dienstbaar aan BBB, maar dient ook een “kritische distantie” te houden. Vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen standpunten op bepaalde thema’s niet alleen onderbouwd worden, maar ook kritisch bevraagd of zelfs weerlegd. Op deze manier draagt deze pijler bij aan een voortdurend intern debat in de partij ten aanzien van bepaalde standpunten en programma’s.

 

Heb je vraag aan het wetenschappelijk bureau?
[email protected]