Provinciale Staten Limburg

Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten moeten integer handelen. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld niet meestemmen over zaken die hen persoonlijk aangaan. Dat ze niet vooringenomen zijn over zaken. En niet handelen in strijd met geschreven of ongeschreven regels.

Wat wordt verstaan onder integer handelen kunt u vinden in de Gedragscodes Bestuurlijke Integriteit leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Controleren

Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor de controle op het provinciebestuur. De vragen die bij controle beantwoord moeten worden zijn: werkt het bestuur aan de goede dingen (doeltreffendheid), met minimale inzet van middelen (doelmatigheid) en op basis van de bestaande wet- en (provinciale) regelgeving (rechtmatigheid). Ook voor de uitvoering van de controlerende taak beschikken (leden van) Provinciale Staten over verschillende instrumenten.

Woonplaatsen kandidaten BBB Limburg

Contact opnemen?