Asielbeleid: niet lullen maar poetsen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Asielbeleid: niet lullen maar poetsen

Gepubliceerd op: 13-01-2021

Voor de één staan migranten gelijk aan intolerante moslims die onze cultuur en rechtstaat bedreigen, de ander denkt onmiddellijk aan Poolse arbeidsmigranten die banen wegkapen terwijl we al 378.000 werklozen hebben in Nederland (CBS, laatste cijfers van november 2020). En sommige mensen zijn bang dat heel Afrika deze kant op komt als we de buitengrens van Nederland of Europa niet goed afsluiten.

En dat er op dit moment al ruim meer dan 300.000 woningen te weinig beschikbaar zijn doet het enthousiasme ook al niet toenemen. Volgens de Telegraaf van 12 januari is de druk “zelfs zo groot dat gescheiden ouders worden doorverwezen naar de daklozenopvang”.

Ook overlastgevende asielzoekers, een klein deel van het totaal maar toch, dragen bij aan angst en een gevoel van onveiligheid. Het asielproces verloopt zeer stroperig, wat bij de goedwillende asielzoekers leidt tot menselijk leed.

In ons programma hebben we als BBB het volgende opgenomen rond het thema immigratie:

  • Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen, of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen, zijn welkom in Nederland, voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het, om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het gemakkelijker om deze mensen – wanneer dat weer mogelijk is – in te zetten bij de wederopbouw van hun land.
  • Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen én de Nederlandse taal goed machtig zijn, worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie, kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning.
  • Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.
  • Het Kabinet zet in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen.

Immigratie en emigratie is van alle tijden

Immigratie en emigratie is van alle tijden. Wie heeft er geen (verre) verwanten wonen in Amerika, Canada, Australië of Zuid-Afrika, om maar eens wat landen te noemen. Het grootste deel van de immigratie in Nederland wordt gevormd door zogenaamde arbeidsmigranten. Zij zorgen er mede voor dat bouwbedrijven, slachterijen, tuinders, distributiecentra etc voldoende werknemers hebben.

Asielbeleid is een belangrijk thema in Nederland

Een kleiner deel van de immigranten is asielzoekers. Asielbeleid is een belangrijk thema in Nederland. De meningen en gevoelens in de maatschappij over de komst van vluchtelingen lopen sterk uiteen. De afgelopen jaren waren er verschillende protestacties tegen de opvang van vluchtelingen. Tegelijkertijd zijn er veel burgers die juist hulp willen bieden. Dat het een belangrijke maatschappelijke kwestie is waar veel burgers mee worstelen, blijkt ook uit de stroom aan berichtgeving en opinies over vluchtelingen in de (sociale) media. Er bestaan duidelijk zorgen over de komst en opvang van grote aantallen vluchtelingen en over de grote culturele verschillen (Den Ridder, Mensink, Dekker en Schrijver, 2016).

BBB ziet de genoemde zorgen

BBB ziet de genoemde zorgen en wil daarom het huidige beleid bijstellen en zo voorkomen dat gelukszoekers, zonder urgente reden van asielaanvraag, geweerd worden en liever nog: hier helemaal niet naar toe komen. In het huidige systeem mag iedereen asiel aanvragen, of ze nou uit een ‘Veilig Land’ komen of niet. Voedselschaarste in ontwikkelingslanden leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Mensensmokkel is een lucratieve ‘bedrijfstak’ geworden. Problemen moeten volgens BBB bij de bron aangepakt worden en dus is meer voedselzekerheid in de wereld noodzakelijk. Laat Nederland nou net wereldwijd leidend zijn op et gebied van landbouwkennis…

Menswaardiger bestaan

De door BBB voorgestelde aanpak leidt tot een lagere instroom van asielzoekers, een lagere belasting van het asielsysteem en een menswaardiger bestaan van vele mensen op de wereld. Daarnaast zorgt het voor acceptatie van de Nederlandse bevolking voor ‘echte’ asielzoekers en minder concurrentie op het gebied van banen en huisvesting. Dat een beter gereguleerde insteek werkt laat men bijvoorbeeld al jaren zien in een land als Australië.

Sommige mensen zullen extra regels ‘asociaal’ vinden. Maar volgens BBB is het veel asocialer om mensen valse hoop te geven in langlopende procedures zonder perspectief, zinvol werk en een toekomst.

Ons hele programma vind je hier

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 2 2023

BBB vestigd hoop op Defensiefondsen om VDL Nedcar te redden

De Tweede Kamerfractie van de BBB heeft belangrijke Kamervragen gesteld over detoekomst van VDL Nedcar, een grote autofabrikant ...

mei 24 2023

BBB en GroenLinks stellen Kamervragen over online piramidespellen, zoals IM Academy

De leden Van der Lee (GroenLinks) en Van der Plas (BBB) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister ...

mei 24 2023

BBB & JA21 schakelen hulp van Brussel in om Nederland snel van stikstofslot te krijgen

Reactie Van der Wal op initiatiefnota stikstof biedt nieuwe aanknopingspunten BBB en JA21 gaan op zeer korte termijn ...