• Is lid van de BoerBurgerBeweging en staat zichtbaar achter haar kernwaarden;
 • heeft politieke vaardigheden, is stressbestendig, betrouwbaar en authentiek;
 • heeft affiniteit met Europese politiek;
 • is een generalist, bij voorkeur natuurlijk met een specialisatie op één of meer Europees relevante beleidsvelden;
 • goed analytisch denkvermogen;
 • kandidaat moet minimaal 1 kalenderjaar (peildatum 1-6-2022) lid zijn, conform het huishoudelijk reglement BBB artikel 5.3. Het bestuur kan indien nodig ontheffing verlenen aan de kandidaat;
 • is vaardig in woord en geschrift op een manier die voor iedereen begrijpbaar is;
 • kan goed functioneren in een team;
 • heeft affiniteit met plattelandscultuur en hecht aan de Nederlandse tradities;
 • bereid om eventueel te verhuizen naar Brussel (België);
 • bereid onregelmatige tijden te werken in binnen- en buitenland;
 • kan minimaal drie of meer vreemde, Europese talen vloeiend spreken en schrijven;
 • staat open voor een brede afstemming en samenwerking in de partij en voor discussie met de achterban;
 • is vaardig in het simultaan hanteren van de onderwerpen en het schakelen daartussen;
 • werkt samen met agrarische en visserij-organisaties: dit i.v.m. de belangen van de achterban van de BBB;
 • staat achter de visie van BBB in het algemeen en die van Europa in het bijzonder;
 • is bereid om zich te committeren voor een periode van tenminste vijf jaar (Artikel Y5 van de Kieswet);
 • is in staat om de belangen van de achterban relevant en zichtbaar in de (sociale) media uit te dragen;
 • staat open voor coaching en kritiek en is in staat tot zelfreflectie;
 • is bereid zich te committeren aan het toekomstig BBB protocol voor Europarlementariërs;
 • kan een VOG presenteren en is aanspreekbaar op integer denken en handelen;
 • heeft Nederlandse (of dubbele) nationaliteit, is minstens 18 jaar oud, en moet stemgerechtigd zijn (op basis van Artikel 56 van de Grondwet en Artikel Y3 van de Kieswet);
 • een kandidaat dient een goed boerenverstand te hebben en in goede gezondheid te zijn.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV naar:
[email protected]

Wilt u meer weten over BBB Europa of wilt u meehelpen? Stuur dan een bericht naar:
[email protected]

versie juni 2023