Stemwijzer

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. De StemWijzer bestaat sinds 1989 en is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

gezonde_burgers

Gezonde burgers

Gezond en gevarieerd voedsel heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan een sterk toegenomen gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in Nederland. Voldoende voedsel is vanzelfsprekend geworden. Burgers weten vaak niet meer waar hun voedsel vandaan komt en hoe de Nederlandse landbouw werkt.

Stellingen

01 De regering moet de verkoop van lachgas verbieden.
Respons: Eens
Ongecontroleerd gebruik van lachgas is zeer schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker. Misbruik in het verkeer zorgt voor extra slachtoffers. Alleen medisch gebruik is voor BBB toegestaan.

02 Zelfstandigen (zzp?ers) moeten verplicht worden om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
Respons: Oneens
Kenmerk van een zelfstandige is dat deze zzp’er zelf zijn/haar besluiten neemt. Er moeten volgens BBB wel beter betaalbare verzekeringen komen voor zzp’ers.

03 Mensen met een beperking die geen werk kunnen vinden, moeten altijd werk kunnen krijgen op een sociale werkplaats.
Respons: Eens
Werken bevordert sociale contacten en is goed voor lichaam en geest. BBB vindt dan ook dat mensen met een beperking altijd werk moeten kunnen krijgen op een sociale werkplaats.

04 Mensen met lichamelijk zware beroepen moeten na 40 jaar werken recht krijgen op AOW.
Respons: Eens
Zwaar lichamelijk werk leidt bij langer dan 40 jaar werken tot arbeidsongeschiktheid en hoge kosten voor de gezondheidszorg. Daarom moet mensen die een lichamelijk zwaar beroep uitoefenen na 40 jaar werken recht krijgen op AOW.

Ons standpunt is dat wij zorgen hebben over een nieuw pensioensysteem waarbij de kans op correctie omlaag nog groter wordt als de beleggingsmarkt tegenzit. Wij vinden dat, nu tussentijds de opzet voor de pensioenen wordt aangepast, iedere burger de keuze moet krijgen om het gespaarde pensioen op te nemen voor de aflossing van de hypotheek of over mogen zetten naar een ander pensioenproduct.

Verder vinden wij dat de pensioenleeftijd omlaag moet naar 65 jaar indien iemand 40 jaar heeft gewerkt, of zijn/haar leven een lichamelijk zwaar beroep heeft gehad.
Ouderen die willen blijven werken moeten die kans blijven hebben.

Het Nederlandse pensioenstelsel mag niet worden vervangen door een Euopees model, waarbij wordt gestreefd naar meer marktwerking en waarbij werkgevers niet meer betrokken zijn. Een pensioen is een aangelegenheid van werknemers ‘en werkgevers.

Zelfstandigen moeten ook de mogelijkheid krijgen een goed pensioen op te bouwen
Pensioenfondsen moeten zich niet arm rekenen. Geen onnodige kortingen

05 Het moet mogelijk worden het eigen risico verder te verhogen dan nu mogelijk is in ruil voor een lagere zorgpremie.
Respons: Eens
BBB wil het mogelijk maken het eigen risico verder te verhogen dan nu mogelijk is in ruil voor een lagere zorgpremie. Dat mogen mensen zelf bepalen en het risico hiervan zelf inschatten. Het ziekenfonds moet weer terug waarbij mensen met een hoger inkomen zich particulier moeten verzekeren.

06 In plaats van commerciële zorgverzekeraars en -polissen moet er een landelijk zorgfonds voor iedereen komen.
Respons: Eens
BBB wil een landelijk zorgfonds voor iedereen. Dat scheelt een hoop kosten. Er was ons beloofd dat het commerciële systeem goedkoper zou worden. Dit is niet gebeurd. Het ziekenfonds moet weer terug waarbij mensen met een hoger inkomen zich particulier moeten verzekeren.

07 Mensen die hun leven voltooid vinden moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding.
Respons: Eens
Mensen die hun leven voltooid vinden moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding vindt BBB. Zelfbeschikkingsrecht is een groot goed. Dit moet uiteraard goed en streng getoetst worden door onafhankelijke artsen.

08 De regering moet de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus afschaffen.
Respons: Oneens
BBB wil de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus in stand houden. Een ingrijpend besluit als abortus vraagt om een zorgvuldige afweging. Vijf dagen bedenktijd is dan volgens BBB zeer redelijk.

09 De anticonceptiepil moet in het basispakket van alle zorgverzekeringen komen.
Respons: Eens
De anticonceptiepil moet volgens BBB in het basispakket van alle zorgverzekeringen komen. Er mag geen drempel zijn om anticonceptie toe te passen.

10 Menstruatieproducten moeten gratis worden.
Respons: Eens
Menstruatieproducten moeten gratis worden volgens BBB. Schotland is het eerste land ter wereld waar menstruatieproducten zo goed als gratis worden. Voor elk meisje en elke vrouw. Schoolmeisjes die in arme gezinnen opgroeien blijken soms te spijbelen op de dagen dat ze menstrueren.

11 Organisatoren van evenementen moeten bij de toegang een vaccinatiebewijs kunnen vragen.
Respons: Oneens
Organisatoren van evenementen mogen van BBB bij de toegang geen vaccinatiebewijs kunnen vragen. Dit schendt de privacy van mensen.

12 De overheid moet mensen verplichten zich te laten inenten tegen het coronavirus.
Respons: Oneens
BBB wil mensen nooit verplichten zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dit schendt de privacy van mensen. Mensen hebben zelfbeschikkingsrecht over hun eigen lichaam. Stimuleren van vaccinaties en goede voorlichting zijn volgens BBB wel essentieel.

gezonde_burgers
gezonde_maatschappij

Gezonde maatschappij

Eerlijk voedsel vormt dé verbinding voor een gezonde maatschappij en kent een eindeloze hoeveelheid raakvlakken en verbindingen. Door telkens eerlijk voedsel als uitgangspunt te nemen wordt automatisch een gezonde maatschappij gecreëerd.

Stellingen

01 De burgemeester moet rechtstreeks door de inwoners van een gemeente worden gekozen.
Respons: Eens
Rechtstreekse verkiezingen maken een einde aan de partijpolitieke benoemingen in de achterkamers. BBB is voor meer transparantie en meer democratie.

02 De leeftijd waarop je mag stemmen moet bij alle verkiezingen omlaag van 18 naar 16 jaar.
Respons: Oneens
BBB sluit aan bij alle bestaande wetten die iemand vanaf 18 jaar als volwassene aanmerken.

03 De koning moet belasting gaan betalen over zijn inkomen.
Respons: Eens
Gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen in Nederland moet belasting betalen dus volgens BBB ook leden van het Koningshuis.

04 De Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden.
Respons: Oneens
De mensen die op dit moment in Nederland leven hebben part noch deel gehad aan de slavenhandel. Wel moet onze geschiedenis eerlijk en compleet beschreven worden. Volgens BBB dient dus ook de werkelijke rol van Nederland in de slavenhandel benoemd te worden. Wij zijn tegen elke vorm van slavernij.

05 Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te houden via een referendum.
Respons: Eens
De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluitvorming. Dit gebeurt via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen. BBB is voor meer transparantie en meer democratie.

06 Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden.
Respons: Eens
In landen waar softdrugs legaal zijn, is gebleken dat zowel criminaliteit als gebruik dalen. Politie en justitie kunnen volgens BBB hun aandacht beter aan andere zaken besteden.

07 Betalen voor seks moet strafbaar worden.
Respons: Oneens
Verbieden leidt tot illegaliteit. Gedwongen prostitutie en vrouwenhandel moeten volgens BBB streng aangepakt worden.

08 Er moeten minder mogelijkheden komen om taakstraffen op te leggen in plaats van gevangenisstraffen.
Respons: Eens
Voor ernstige misdrijven is een gevangenisstraf de enige juiste aanpak volgens BBB.

09 De politie moet altijd gebruik maken van bodycams.
Respons: Eens
Bodycams werken afschrikwekkend ten opzichte van belagers van de politie. Het helpt ook bij het verzamelen van bewijsmateriaal. Daarnaast werkt het ook preventief tegen mogelijk geweld van de politie zelf. BBB wil dus dat ze altijd worden gebruikt.

10 De overheid moet winkeliers toestaan hun winkel te beveiligen met camera’s met gezichtsherkenning.
Respons: Eens
Cameratoezicht werkt afschrikwekkend ten opzichte van dieven en andere misdadigers. Het helpt ook bij het verzamelen van bewijsmateriaal. Daarom wil BBB winkeliers toestaan om camera’s met gezichtsherkenning te plaatsen, met inachtneming van de privacy
wetgeving.

11 Mensen die veel verdienen moeten meer belasting betalen dan ze nu doen.
Respons: Eens
De sterkste schouders moeten volgens BBB de zwaarste lasten dragen. NL heeft overigens al een progressief belastingstelsel waarmee mensen die veel verdienen dus al meer betalen.

12 Huishoudens met één werkende partner moeten net zoveel belastingvoordeel krijgen als huishoudens met twee werkende partners.
Respons: Oneens
Burgerlijke status, huishouden, achtergrond, het mag niets uitmaken. Sterker nog, een belastingvoordeel voor 1 kostwinner kan leiden tot een aanrechtsubsidie De kinderopvang moet volgens BBB 3 dagen gratis beschikbaar zijn.

13 Grote bedrijven moeten meer winstbelasting gaan betalen.
Respons: Eens
De sterkste schouders moeten volgens BBB de zwaarste lasten dragen. Wegsluizen van winst naar het buitenland moet hard aangepakt worden.

14 Grote bedrijven moeten aantonen dat ze vrouwen evenveel betalen als mannen.
Respons: Eens
Discriminatie is verboden. Bij gelijke kwaliteiten moeten volgens BBB dezelfde beloningen gelden en de bedrijven moeten dat ook kunnen aantonen.

15 Nederland moet uit de euro (munteenheid) stappen.
Respons: Oneens
De euro heeft zeker voordelen, met name voor de handel. De voorkeur gaat op termijn uit naar een opslitsing in een Noordelijke Euro en een Zuidelijke Euro.

16 Na de coronacrisis moet de regering bezuinigen om de staatsschuld te verlagen.
Respons: Oneens
We hebben de laagste staatsschuld sinds jaren en bezuinigingen leiden volgens BBB tot armoede en een slechtere positie van Nederland.

17 De belastingaftrek van hypotheekrente moet weer voordeliger worden dan deze nu is.
Respons: Eens
Volgens BBB moet de hypotheekrenteaftrek weer gunstiger worden voor de burgers. Zo wordt ook voor jongeren en andere starters het kopen van een woning sneller mogelijk en aantrekkelijk.

18 Het minimumloon voor mensen vanaf 21 jaar moet omhoog van ongeveer ? 10 naar ten minste ? 14 bruto per uur.
Respons: Eens
Het minimumloon verhogen beperkt volgens BBB armoede en voorkomt oneerlijke concurrentie met arbeidsmigranten. Daarnaast geeft het een extra prikkel om (meer) te werken.

19 Alle jongeren moeten ten minste zes maanden dienstplicht vervullen in het leger of bij een maatschappelijke organisatie.
Respons: Oneens
Dit mag volgens BBB geen verplichting zijn. Een vrijwillige maatschappelijk diensttijd voor zowel meisjes als jongens die goed wordt beloond is volgens BBB wel wenselijk. Deze kan worden ingevuld in elk maatschappelijk veld (defensie, veiligheid, sport, welzijn, zorg etc).

20 Er moet minder geld naar de publieke omroep.
Respons: Eens
Twee publieke zenders is voor BBB genoeg. Steeds meer jongeren en ouderen oriënteren zich via digitale media. Hierdoor is de noodzaak van drie publieke zenders verdwenen.

21 De publieke omroep moet stoppen met het kopen van uitzendrechten van grote sportevenementen.
Respons: Oneens
Grote sportevenementen op tv zorgen voor sociale binding. Het is voor BBB belangrijk dat iedereen hier toegang toe houdt. Het budget moet worden teruggebracht naar normale proporties zodat ook commerciële zenders die geen publiek geld krijgen een kans maken op verwerving van rechten.

22 De regering moet de btw op culturele activiteiten verlagen naar 5 procent.
Respons: Eens
De regering mag wat BBB betreft culturele activiteiten goedkoper maken door de btw hierop (nu 9 procent) zelfs geheel af te schaffen. Dit geldt volgens BBB niet alleen voor kust en cultuur maar ook voor sport.

23 Er moet meer geld naar kunst en cultuur buiten de Randstad.
Respons: Eens
Landelijke spreiding van het cultuuraanbod is zó belangrijk! Kunst en cultuur zijn ook voor BBB van onschatbare waarde voor een samenleving. Voor iedere samenleving! Hoewel de concentratie van mensen in grote steden het hoogst is wonen de meeste Nederlanders buiten de Randstad. Eerlijk delen dus!

24 De regering moet het verbod op gezichtsbedekkende kleding afschaffen.
Respons: Oneens
Iedereen moet te herkennen en identificeren zijn. Het onherkenbaar maken van gezichten roept volgens BBB gevoelens van onveiligheid op en leidt tot meer polarisatie. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding dient te worden gehandhaafd.

25 Nederland moet asielzoekers die via een ander EU-land naar Nederland zijn gekomen naar dat land terugsturen.
Respons: Eens
Nederland moet volgens BBB asielzoekers die via een ander EU-land naar Nederland zijn gekomen naar dat land terugsturen. Dat is de al de wet en dient te worden gehandhaafd.

26 Alle gemeenten mogen mensen zonder geldige verblijfsvergunning opvang bieden (bed-bad-brood).
Respons: Eens
Alle gemeenten mogen mensen zonder geldige verblijfsvergunning opvang bieden (bed-bad-brood) volgens BBB. Dit voorkomt dat mensen op straat gaan leven en alleen zo kun je voldoen aan de algemene rechten van de mens.

27 Mogelijkheden tot hoger beroep tegen gerechtelijke beslissingen in asielzaken moeten worden beperkt.
Respons: Eens
Het lang rekken van procedures leidt tot ongewenste situaties voor ouders en vooral kinderen. Mensen moeten zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgen of ze mogen blijven of niet. BBB vindt dat de mogelijkheden voor hoger beroep moeten worden beperkt. Dit bespaart ook veel maatschappelijke kosten.

29 Mensen die veroordeeld zijn voor discriminatie mogen niet meer werken voor de overheid.
Respons: Oneens
Ieder mens verdient een tweede kans. Waarom een overheidsfunctie anders behandelen dan andere functies? Bij herhaaldelijk veroordeling voor discriminatie kunnen arbeidscontracten volgens BBB worden ontbonden. Discriminatie is strafbaar dus moet worden aangepakt op welke werkvloer dan ook.

30 Het politiecorps moet voor ongeveer 10 procent bestaan uit mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.
Respons: Oneens
Voor BBB maken kleur, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid en religie niets uit. Mensen die solliciteren bij de overheid worden beoordeeld op basis van kwaliteit en niet op basis van geslacht, lichamelijke beperking, kleur, seksuele geaardheid, religie of wat dan ook. Geen quota dus.

31 De regering moet de belasting voor woningcorporaties (verhuurdersheffing) afschaffen.
Respons: Eens
De regering moet de belasting voor woningcorporaties (verhuurdersheffing) afschaffen. Deze heffing leidt volgens BBB alleen maar tot hogere huren en particuliere verhuurders die de huur verhogen om de heffing te vermijden.

32 De huren voor sociale woningbouw mogen tot 2025 alleen verhoogd worden met het inflatiecijfer.
Respons: Eens
De huren voor sociale woningbouw mogen tot 2025 volgens BBB alleen verhoogd worden met het inflatiecijfer. Anders komt de doelgroep voor deze woningen alsnog in de problemen door huurschulden.

33 In plaats van provincies en gemeenten moet de landelijke overheid weer beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd.
Respons: Oneens
De landelijke overheid moet volgens BBB niet gaan beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd. Dit kunnen gemeenten en provincies zelf het best beslissen. Ze zijn autonoom en kennen de regio’s en hun behoeften beter dan de landelijke overheid.

34 Nieuwbouwwijken moeten voor ten minste 40 procent bestaan uit sociale huurwoningen.
Respons: Oneens
Nieuwbouwwijken hoeven volgens BBB niet voor ten minste 40 procent te bestaan uit sociale huurwoningen. Beter is een gevarieerd woningaanbod met voor elk wat wils en doorstroming. In het segment van de goedkope koopwoningen is in veel regio’s een veel groter tekort dan bij de sociale huurwoningen.

35 Mensen die niet meer zelfstandig willen wonen moeten altijd in een verzorgingshuis terecht kunnen.
Respons: Eens
Mensen die niet meer zelfstandig willen wonen moeten volgens BBB altijd in een verzorgingshuis terecht kunnen. Dit voorkomt sociaal isolement en hoge kosten voor de gezondheidszorg. Een ander positief effect is dat meer plaatsen in een verzorgingshuis zorgt voor meer doorstroming op de woningmarkt.

36 De overheid moet kopers van een nieuwbouwhuis verplichten om ook in dat huis te gaan wonen.
Respons: Eens
De overheid moet kopers van een nieuwbouwhuis verplichten om ook in dat huis te gaan wonen. Volgens BBB voorkomt dat speculatie en nog hogere woningprijzen. Woningbouwcorporaties en zorginstellingen vormen hierop een uitzondering.

37 Het aantal vluchten van en naar Schiphol moet kunnen toenemen.
Respons: Oneens
Het aantal vluchten van en naar Schiphol moet niet kunnen toenemen volgens BBB. Het reizen per trein binnen Europa moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Dit vraagt om verdere verbetering van het spoornetwerk en een reeële prijs voor vliegtickets.

38 Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten.
Respons: Eens
Nederland moet volgens BBB een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. Het reizen per trein binnen Europa moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Dit vraagt om verdere verbetering van het spoornetwerk en een reële prijs voor vliegtickets.

39 Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om siervuurwerk af te steken.
Respons: Eens
Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om consumenten-siervuurwerk af te steken. Dit geldt volgens BBB ook voor carbid schieten.

40 De regering moet het nationale klimaatakkoord opzeggen.
Respons: Eens
BBB wil het nationale klimaatakkoord opzeggen. Het huidige akkoord is onrealistisch, onbetaalbaar en kent geen draagvlak bij de burgers. Er moet een nieuw realistisch akkoord komen op basis van feiten en haalbaarheid.

41 Nederland moet stoppen met het beleid om alle woningen voor 2050 aardgasvrij te maken.
Respons: Eens
BBB wil stoppen met het aardgasvrij maken van alle woningen. Het huidige beleid is onrealistisch, onbetaalbaar en kent geen draagvlak bij burgers. Kernenergie is een betere optie. Iets anders over aardgas: de mensen in Groningen met schade aan huizen en bedrijven dienen NU compensatie te krijgen!

42 Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie.
Respons: Eens
Nederland moet volgens BBB meer geld uitgeven aan defensie. De bijdrage van 2% van ons BNP zoals afgesproken binnen de NAVO, moet blijven. Afspraak is afspraak. Defensie moet goed uitgerust zijn, met goed materiaal en een goede opleiding. De binnenlandse veiligheid moet meer aandacht krijgen.

gezonde_maatschappij
gezond_klimaat

Gezonde klimaat

Eerlijk voedsel vormt dé verbinding voor een gezonde maatschappij en kent een eindeloze hoeveelheid raakvlakken en verbindingen. Door telkens eerlijk voedsel als uitgangspunt te nemen wordt automatisch een gezonde maatschappij gecreëerd.

Stellingen

01 Het aantal vluchten van en naar Schiphol moet kunnen toenemen.
Respons: Oneens
Het aantal vluchten van en naar Schiphol moet niet kunnen toenemen volgens BBB. Het reizen per trein binnen Europa moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Dit vraagt om verdere verbetering van het spoornetwerk en een reeële prijs voor vliegtickets.

02 Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten.
Respons: Eens
Nederland moet volgens BBB een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. Het reizen per trein binnen Europa moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Dit vraagt om verdere verbetering van het spoornetwerk en een reële prijs voor vliegtickets.

03 De regering moet het nationale klimaatakkoord opzeggen.
Respons: Eens
BBB wil het nationale klimaatakkoord opzeggen. Het huidige akkoord is onrealistisch, onbetaalbaar en kent geen draagvlak bij de burgers. Er moet een nieuw realistisch akkoord komen op basis van feiten en haalbaarheid.

gezond_klimaat
gezonde_politiek

Gezonde politiek

Stellingen

01 De burgemeester moet rechtstreeks door de inwoners van een gemeente worden gekozen.
Respons: Eens
Rechtstreekse verkiezingen maken een einde aan de partijpolitieke benoemingen in de achterkamers. BBB is voor meer transparantie en meer democratie.

02 De leeftijd waarop je mag stemmen moet bij alle verkiezingen omlaag van 18 naar 16 jaar.
Respons: Oneens
BBB sluit aan bij alle bestaande wetten die iemand vanaf 18 jaar als volwassene aanmerken.

03 De koning moet belasting gaan betalen over zijn inkomen.
Respons: Eens
Gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen in Nederland moet belasting betalen dus volgens BBB ook leden van het Koningshuis.

04 Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te houden via een referendum.
Respons: Eens
De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluitvorming. Dit gebeurt via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen. BBB is voor meer transparantie en meer democratie.

05 Betalen voor seks moet strafbaar worden.
Respons: Oneens
Verbieden leidt tot illegaliteit. Gedwongen prostitutie en vrouwenhandel moeten volgens BBB streng aangepakt worden.

06 Er moeten minder mogelijkheden komen om taakstraffen op te leggen in plaats van gevangenisstraffen.
Respons: Eens
Voor ernstige misdrijven is een gevangenisstraf de enige juiste aanpak volgens BBB.

07 Mensen die veel verdienen moeten meer belasting betalen dan ze nu doen.
Respons: Eens
De sterkste schouders moeten volgens BBB de zwaarste lasten dragen. NL heeft overigens al een progressief belastingstelsel waarmee mensen die veel verdienen dus al meer
betalen.

08 Huishoudens met één werkende partner moeten net zoveel belastingvoordeel krijgen als huishoudens met twee werkende partners.
Respons: Oneens
Burgerlijke status, huishouden, achtergrond, het mag niets uitmaken. Sterker nog, een belastingvoordeel voor 1 kostwinner kan leiden tot een aanrechtsubsidie. De kinderopvang moet volgens BBB 3 dagen gratis beschikbaar zijn.

09 Grote bedrijven moeten meer winstbelasting gaan betalen.
Respons: Eens
De sterkste schouders moeten volgens BBB de zwaarste lasten dragen. Wegsluizen van winst naar het buitenland moet hard aangepakt worden.

10 Grote bedrijven moeten aantonen dat ze vrouwen evenveel betalen als mannen.
Respons: Eens
Discriminatie is verboden. Bij gelijke kwaliteiten moeten volgens BBB dezelfde beloningen gelden en de bedrijven moeten dat ook kunnen aantonen.

11 Nederland moet uit de euro (munteenheid) stappen.
Respons: Oneens
De euro heeft zeker voordelen, met name voor de handel. De voorkeur gaat op termijn uit naar een opslitsing in een Noordelijke Euro en een Zuidelijke Euro.

12 Na de coronacrisis moet de regering bezuinigen om de staatsschuld te verlagen.
Respons: Oneens
We hebben de laagste staatsschuld sinds jaren en bezuinigingen leiden volgens BBB tot armoede en een slechtere positie van Nederland.

13 De belastingaftrek van hypotheekrente moet weer voordeliger worden dan deze nu is.
Respons: Eens
Volgens BBB moet de hypotheekrenteaftrek weer gunstiger worden voor de burgers. Zo wordt ook voor jongeren en andere starters het kopen van een woning sneller mogelijk en aantrekkelijk.

14 Verhoging van de minimumlonen moet niet langer automatisch leiden tot verhoging van de bijstandsuitkeringen.
Respons: Eens
Werken moet lonen volgens BBB. Daarnaast moet maatwerk plaatsvinden bij armoedebestrijding.

15 Er moet minder geld naar de publieke omroep.
Respons: Eens
Twee publieke zenders is voor BBB genoeg. Steeds meer jongeren en ouderen oriënteren zich via digitale media. Hierdoor is de noodzaak van drie publieke zenders verdwenen.

16 De publieke omroep moet stoppen met het kopen van uitzendrechten van grote sportevenementen.
Respons: Oneens
Grote sportevenementen op tv zorgen voor sociale binding. Het is voor BBB belangrijk dat iedereen hier toegang toe houdt. Het budget moet worden teruggebracht naar normale proporties zodat ook commerciële zenders die geen publiek geld krijgen een kans maken op verwerving van rechten.

17 De regering moet de btw op culturele activiteiten verlagen naar 5 procent.
Respons: Eens
De regering mag wat BBB betreft culturele activiteiten goedkoper maken door de btw hierop (nu 9 procent) zelfs geheel af te schaffen. Dit geldt volgens BBB niet alleen voor kust en cultuur maar ook voor sport.

18 De regering moet de belasting voor woningcorporaties (verhuurdersheffing)
afschaffen.
Respons: Eens
De regering moet de belasting voor woningcorporaties (verhuurdersheffing) afschaffen. Deze heffing leidt volgens BBB alleen maar tot hogere huren en particuliere verhuurders die de huur verhogen om de heffing te vermijden.

19 De huren voor sociale woningbouw mogen tot 2025 alleen verhoogd worden met het inflatiecijfer.
Respons: Eens
De huren voor sociale woningbouw mogen tot 2025 volgens BBB alleen verhoogd worden met het inflatiecijfer. Anders komt de doelgroep voor deze woningen alsnog in de problemen door huurschulden.

20 Ons standpunt met betrekking tot Europa:
Nederland is een handelsland. BBB is niet voor een harde Nexit. Wel wil BBB de macht van de EU afbouwen tot een niveau van hoe de EEG ooit was bedoeld: een gemeenschappelijke markt met bepalingen over landbouw, transportmogelijkheden, en economische relaties met niet-leden. EU mag geen superstaat worden.

21 Ons standpunt met betrekking tot Euro:
BBB is niet per se tegen de euro, maar onze voorkeur gaat uit naar een Noordelijke munt en een Zuidelijke munt. De euro heeft zeker voordelen, met name voor de handel. Maar de euro heeft zich ook ontwikkeld tot een splijtzwam, bijvoorbeeld tussen Noord- en Zuid-Europa en vervolgens ook tussen Europese lidstaten. Zuidelijke landen zijn continu aangewezen op een schuldfinanciering door de Noordelijke lidstaten. Dit is een onwenselijke situatie die niet langer houdbaar is. Met een Neuro en een Zeuro kunnen de kredietwaardige eurolanden hun eigen financiële positie beschermen.

De eurozone mag daarnaast niet verder worden uitgebreid.

22 Ons standpunt met betrekking tot Vliegveld Lelystad:
Wat BBB betreft kunnen we op dat terrein beter huizen bouwen of het teruggeven aan de landbouw. Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen, moet er toch minder gevlogen worden en is Lelystad overbodig als vliegveld.

gezonde_politiek
gezonde_economie

Gezonde economie

In 2018 is voor een bedrag van € 90,3 miljard geëxporteerd aan landbouwgoederen. Nederland is daarmee de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Een indrukwekkende prestatie, maar geen doel op zich. Het is het logische gevolg van de internationale waardering voor Nederlandse agrarische producten, die zich kenmerken door kwaliteit, zekerheid, homogeniteit en duurzaamheid.

Stellingen

01 Verhoging van de minimumlonen moet niet langer automatisch leiden tot verhoging van de bijstandsuitkeringen.
Respons: Eens
Werken moet lonen volgens BBB. Daarnaast moet maatwerk plaatsvinden bij armoedebestrijding.

02 Kinderopvang moet voor alle ouders ten minste drie dagen in de week gratis
worden.
Respons: Eens
Kinderopvang moet volgens BBB voor alle ouders ten minste drie dagen in de week gratis worden. Een voorwaarde is wel dat de ouders dan ook drie dagen per week werken. Dat mag naast betaald werk ook vrijwilligerswerk of mantelzorg zijn.

03 In plaats van belasting te betalen voor het bezit van een auto moeten automobilisten per gereden kilometer gaan betalen.
Respons: Oneens
BBB is tegen een kilometerheffing. Automobilisten betalen al naar gebruik via brandstofaccijnzen en energiebelasting. Mobiliteit is al duur genoeg. En daarnaast is een kilometerheffing zeer slecht voor de economie.

04 De overheid moet meer investeren in het aanleggen en verbreden van snelwegen.
Respons: Eens
De overheid moet volgens BBB, daar waar nodig om files te voorkomen, meer investeren in het aanleggen en verbreden van snelwegen. We willen de groene ruimte zo veel als mogelijk sparen. De overheid moet openbaar vervoer goedkoper maken en thuiswerken bevorderen via belastingvoordeel.

05 De overheid moet geld steken in de aanleg van de Lelylijn: een hogesnelheidslijn tussen de Randstad en het Noorden (via Flevoland).
Respons: Eens

De overheid moet volgens BBB onder andere geld steken in de aanleg van de Lelylijn. Goede bereikbaarheid van de regio’s buiten de vier grote steden is essentieel. Zowel voor economie als leefbaarheid. De overheid moet openbaar vervoer goedkoper maken en thuiswerken bevorderen via belastingvoordeel.

06 De horeca moet kunnen openblijven tijdens de coronacrisis.
Respons: Eens
Cafés moeten tot 20 uur ‘s avonds open mogen mits ze zich houden aan een set corona maatregelen. Restaurants moeten ook open kunnen zijn, mits ze zich houden aan de gestelde regels. Ventilatie moet meer aandacht krijgen en ondernemers moeten voor de benodigde investeringen subsidie ontvangen.

gezonde_economie
gezond_onderwijs

Gezond onderwijs

Tegenwoordig krijgen kinderen niet de juiste of helemaal geen informatie over de landbouw. Schoolboeken bevatten verkeerde en/of suggestieve informatie over de land- en tuinbouw.
Daar gaat de BBB verandering in brengen! Kinderen moeten al vroeg in aanraking komen met de herkomst van hun voedsel. Daardoor zullen zij voedsel als volwassene meer waarderen en mogelijk bereid zijn om er meer voor te betalen.

Kennis over voedsel en land- en tuinbouw zal kinderen ook stimuleren om te kiezen voor een opleiding in de agrarische sector, waarmee het bestaansrecht van de sector wordt gewaarborgd.
Verder zullen wij ons inzetten voor overheidscampagnes voor Nederlandse voedselproducten en zullen wij overheid en bedrijfsleven vragen om in bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en foodservice te kiezen voor NL producten en dit ook uit te dragen naar hun afnemers: de consumenten.

Stellingen

01 Scholen moeten op grond van hun religieuze overtuiging leerlingen kunnen weigeren.
Respons: Oneens
Iedereen heeft recht op onderwijs en elke leerling moet volgens BBB kunnen worden toegelaten op een school naar keuze. Leerlingen weigeren op basis van geloofs- of persoonlijke overtuigingen is discriminatie.

02 Kinderen moeten voortaan naar school als ze vier jaar zijn in plaats van vijf jaar.
Respons: Eens
BBB vindt het goed dat kinderen als ze vier jaar zijn naar school gaan. Dat is goed voor de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden en sociale contacten. Ouders kunnen zo ook nog hun werk beter combineren met het ouderschap.

03 De regering moet het leenstelsel voor studenten afschaffen en de basisbeurs opnieuw invoeren.
Respons: Eens
BBB wil het leenstelsel voor studenten afschaffen en de basisbeurs opnieuw invoeren. Iedereen moet kunnen studeren, arm en rijk. Focus moet op de studie en ontwikkeling liggen en niet op het verdienen van geld. Schulden zo jong al opbouwen zorgt voor een levenslange achterstand.

04 Leraren op een basisschool moeten net zoveel gaan verdienen als leraren op een middelbare school.
Respons: Oneens
Leraren op een middelbare school moeten meer opleidingen volgen en hebben te maken met een leeftijdsgroep die veel minder makkelijk te hanteren is dan basisschoolleerlingen. Dit alles moet volgens BBB dan ook als zodanig beloond worden.

05 Er moet een beperking komen van het aantal studenten van buiten de Europese Unie (EU) dat in Nederland een opleiding mag volgen.
Respons: Eens
Iedereen, dus ook een buitenlandse student, is vrij in te schrijven bij een opleiding mits de daadwerkelijke kosten betaald worden door deze studenten. Volgens BBB moeten Nederlandse studenten voorrang krijgen bij te weinig te plaatsen in een opleiding.

06 De overheid moet onderwijs in het Nederlands vaker verplicht stellen op universiteiten en hogescholen.
Respons: Eens
Sterker nog: Nederlands moet volgens BBB de standaardtaal zijn op alle universiteiten en hogescholen. Tenzij men vrijwillig kiest voor een internationale opleiding. Een opleiding in een andere taal dan je moerstaal zorgt voor minder ontwikkeling en meer achterstand blijkt uit onderzoek.

07 Er moeten meer speciale scholen komen voor kinderen met een beperking.
Respons: Eens
Kinderen met een beperking hebben extra en speciale aandacht nodig. Dit blijkt op een fors deel van de scholen niet te combineren met ‘gewoon’ onderwijs. Scholen moeten hier dan ook zelf voor kunnen kiezen volgens BBB.

08 Er moet een middenschool komen, zodat leerlingen op latere leeftijd de keuze maken tussen vmbo, havo of vwo.
Respons: Eens
Kinderen van 11-12 jaar zijn nog volop in ontwikkeling. Een kind moet het definitieve schooladvies pas na 2 jaar middenschool of brugklas krijgen. Er moet volgens BBB ook een beroepsgerichte variant komen met meer praktijkvakken.

gezond_onderwijs
gezond_platteland

Stellingen stemwijzer gezond platteland

1. Er moet meer geld naar kunst en cultuur buiten de Randstad.

Eens. Landelijke spreiding van het cultuuraanbod is zó belangrijk! Kunst en cultuur zijn ook voor BBB van onschatbare waarde voor een samenleving. Voor iedere samenleving! Hoewel de concentratie van mensen in grote steden het hoogst is wonen de meeste Nederlanders buiten de Randstad. Eerlijk delen dus!

2. De overheid moet kopers van een nieuwbouwhuis verplichten om ook in dat huis te gaan wonen.

Eens. De overheid moet kopers van een nieuwbouwhuis verplichten om ook in dat huis te gaan wonen. Volgens BBB voorkomt dat speculatie en nog hogere woningprijzen. Woningbouwcorporaties en zorginstellingen vormen hierop een uitzondering.

3. Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om siervuurwerk af te steken.

Eens. Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om consumenten-siervuurwerk af te steken. Dit geldt volgens BBB ook voor carbid schieten.

4. In plaats van provincies en gemeenten moet de landelijke overheid weer beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd.

Oneens. De landelijke overheid moet volgens BBB niet gaan beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd. Dit kunnen gemeenten en provincies zelf het best beslissen. Ze zijn autonoom en kennen de regio’s en hun behoeften beter dan de landelijke overheid.

5. Nieuwbouwwijken moeten voor ten minste 40 procent bestaan uit sociale huurwoningen.

Oneens. Nieuwbouwwijken hoeven volgens BBB niet voor ten minste 40 procent te bestaan uit sociale huurwoningen. Beter is een gevarieerd woningaanbod met voor elk wat wils en doorstroming. In het segment van de goedkope koopwoningen is in veel regio’s een veel groter tekort dan bij de sociale huurwoningen.

gezond_platteland
gezonde_dieren

Gezonde dieren

Eerlijk voedsel komt voort van gezonde dieren. Minder dieren is niet per se een beter leven. En meer dieren is niet per se een slechter leven. Nieuwe stalsystemen geven meer ruimte aan koeien, varkens en kippen dan ooit tevoren. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen koeien in de winterperiode vast stonden aan kettingen en varkens en kippen in donkere, kleine hokken, met weinig ventilatie werden gehuisvest.

Stellingen stemwijzer

1. De veestapel moet ten minste de helft kleiner worden.

Oneens. Minder dieren leidt volgens BBB niet tot minder problemen. De overheid moet innovaties en nog duurzamere voedselproductie stimuleren. Krimp van de veestapel in Nederland, verplaatst de productie naar landen die minder duurzaam produceren en dat heeft een nadelig effect op klimaat- of natuurherstel.

2. Er moet permanent cameratoezicht komen in veestallen.

Oneens. BBB is tegen permanent cameratoezicht in veestallen. Veestallen worden al gecontroleerd. Boeren moeten voldoen aan strenge wet- en regelgeving. We gaan ook geen camera plaatsen bij ieder huisdier of in de kinderopvang.

gezonde_dieren