BBBondgenoten

Er hebben zich in 2021 een aantal lokale partijen aangemeld om in aanmerking te komen voor het BBB Bondgenootschap.

Aan de volgende lokale partijen in genoemde gemeenten is een exclusief BBB Bondgenootschap toegekend:

Aangesloten BBBondgenoten

Aanmelden BBBondgenootschap