Provinciale Staten BBB Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht bestaan uit 49 zetels en 48 Statenleden. Samen zijn zij de volksvertegenwoordiging van alle Utrechtse inwoners in het provinciebestuur. De Statenleden worden elke vier jaar rechtstreeks door de Utrechtse inwoners gekozen.

Provinciale Staten (PS) stellen de hoofdlijnen van het provinciale beleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen. Gedeputeerde Staten (GS) vormen het dagelijks bestuur van de provincie en voeren het beleid uit. Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.

Woonplaatsen kandidaten BBB Utrecht

Contact opnemen?