Provinciale Statenverkiezingen 2023

BBB is volop in beweging. De stem van het platteland, met name vertolkt door fractie-voorzitter Caroline van der Plas, slaat aan. Het doet ons erg goed om zoveel enthousiaste reacties te ontvangen vanuit het gehele land, van mensen met velerlei achtergronden.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd in 2027.

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. Als provincie met de minste inwoners heeft Zeeland 39 statenleden, terwijl in de Zuid-Hollandse staten maar liefst 55 volksvertegenwoordigers plaatsnemen. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Verkiezingsprogramma's Provinciale Statenverkiezingen 2023

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland