Provinciale Statenverkiezingen 2023

BBB is volop in beweging. De stem van het platteland, met name vertolkt door fractie-voorzitter Caroline van der Plas, slaat aan. Het doet ons erg goed om zoveel enthousiaste reacties te ontvangen vanuit het gehele land, van mensen met velerlei achtergronden.