Verkiezingsprogramma BBB TK2023

Op deze pagina vind je het verkiezingsprogramma van BBB voor de komende Kamerperiode. Een realistisch, evenwichtig toekomstgericht programma dat recht doet aan en antwoord geeft op de uitdagingen waar ons land voor staat.

Veel kiezers willen natuurlijk weten welke standpunten we op allerlei terreinen innemen. Uit alle hoeken en gaten van onze maatschappij hebben we inbreng gekregen en de vraag om onze mening te geven over honderden vraagstukken.

Het verkiezingsprogramma is de leidraad voor de toekomstige fractie van BBB voor de komende jaren. De fractieleden brengen de standpunten uit het programma zo goed mogelijk naar voren in de Tweede Kamer. Sommige zaken worden uitgevoerd door provincies en gemeenten, maar BBB vindt het belangrijk dat kiezers weten waar we voor staan én vooral wat we willen bereiken voor Nederland.

10 BBB-speerpunten

Woningbouw
Iedere burger een thuis

 

Immigratie & Asiel
Asiel en migratie, eerlijk en draagbaar

 

Armoedebestrijding
Werken moet lonen, voor iedereen
Als werken niet gaat, zorgen we voor je
Goed fatsoen, goed pensioen

 

Economie
Trots op onze bedrijven
Contant geld, overal te besteden
Belasting is prima, maar wel eerlijk
Ook digitaal de mens centraal

Klimaat
Wie rood staat, kan niet groen doen

 

Gezondheidszorg
Geen zorgen om uw zorg!

 

Landbouw & Visserij
Voldoende voedsel uit eigen land

 

Defensie
Midden in de wereld, vol daadkracht

 

Veiligheid
Veiligheid voor iedere wijk en dorp
Criminaliteit mag niet lonen

 

Betrouwbare overheid
De overheid is er voor de burgers en niet andersom