Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een Nederlands waterschap en is in 2003 ontstaan na samenvoeging van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en een vijftal inliggende waterschappen; Het Lange Rond, Hollands Kroon, De Waterlanden, Groot-Geestmerambacht en Waterschap Westfriesland.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het historische Noorderkwartier van de Nederlandse provincie Noord-Holland, het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal inclusief Texel. Het is verantwoordelijk voor de waterkeringen, voor zuivering van het afvalwater en voor schoon oppervlaktewater. Ook heeft het een groot aantal polderwegen, waaronder wegen op dijken, in beheer.

bbb_logo_2022