Hoogheemraadschap van Delfland

Twitter   Facebook   Instagram  Linkedin

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de eenentwintig waterschappen die Nederland telt. Het kantoor is gevestigd in het Gemeenlandshuis in Delft.

Het Hoogheemraadschap heeft als voornaamste taken:

  • Zorgen voor voldoende water
  • Zorgen voor schoon water
  • Zorgen dat de dijken veilig zijn en er geen overstromingen plaatsvinden
  • Zuiveren van het afvalwater.

Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Van oudsher werd de grens met het Hoogheemraadschap Rijnland gevormd door de Landscheidingsweg, die zijn naam hieraan ontleent.

bbb_logo_2022