Waterschap Brabantse Delta

Brabantse Delta is een groot fusiewaterschap in het westen van de Nederlandse provincie Noord-Brabant, verspreid over 21 gemeenten.

Het is in 2004 ontstaan uit de voormalige waterschappen Mark en Weerijs, Land van Nassau, Hoogheemraadschap van West-Brabant, de Dongestroom en het Scheldekwartier. Waterschap Brabantse Delta heeft zijn hoofdkantoor Hof van Bouvigne, sinds 1 juni 2010 gevestigd op landgoed Bouvigne bij Kasteel Bouvigne, aan de rand van Breda.

Het werkgebied van waterschap Brabantse Delta omvat het deel van de provincie Noord-Brabant dat ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. De bodemhoogte in dit gebied varieert van -1,80 tot +30,00 meter NAP. De grootste wateren in het werkgebied van Brabantse Delta zijn Mark, Vliet, Aa of Weerijs, Donge, Zuiderafwateringskanaal, Oude Maasje en Roode Vaart.

bbb_logo_2022