Waterschap Limburg

Waterschap Limburg is een waterschap in de Nederlandse provincie Limburg. Het waterschap ontstond op 1 januari 2017 uit een fusie tussen de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas en omvat de gehele provincie.

Het waterschap zetelt in Roermond, in hetzelfde gebouw als waar het Waterschapsbedrijf Limburg gevestigd is.

In 2013 werden de fusieplannen bekendgemaakt en op 4 juli 2014 heeft het provinciaal bestuur van Limburg het officiële besluit genomen.

De omvang van het beheergebied is ongeveer 221.000 hectare.

bbb_logo_2022