Waterschap Noorderzijlvest

Noorderzijlvest is een waterschap, gelegen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Het waterschap is gevestigd in de stad Groningen en heeft een oppervlakte van 144.000 ha.

De voornaamste afwatering is die van het Reitdiep, dat wordt bemalen door het gemaal De Waterwolf. Het water wordt via de boezem het Lauwersmeer en vervolgens via de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog op de Waddenzee geloosd.

Aan de oostzijde is de belangrijkste afwatering het Damsterdiep dat via het gemaal De Drie Delfzijlen zijn water loost op de Eems.

In het noorden van het waterschap zijn enkele kleinere afwateringen, waarvan de belangrijkste worden bemalen door de gemalen Noordpolderzijl (bij Noordpolderzijl) en Spijksterpompen.

 

bbb_logo_2022