Waterschap Rivierenland

Het waterschap Rivierenland is een waterschap in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht.

Het waterschap heeft diverse taken op het gebied van de waterhuishouding. Volgens eigen terminologie draagt het zorg voor:

  • veilige dijken (waterkeringen)
  • schoon water (waterkwaliteit)
  • droge voeten (waterkwantiteit)
  • vaarwegbeheer
  • Omgaan met bewoners
bbb_logo_2022