Waterschap Scheldestromen

Het waterschap Scheldestromen is een waterschap in de provincie Zeeland. Het omvat de gehele provincie Zeeland.

Het waterschap zorgt voor een tegen overstroming beschermd gebied met behulp van dijken, een juist waterpeil in de sloten, schoon en gezond oppervlaktewater, afvalwaterzuivering en wegen. De hoofdkantoren staan in Middelburg en Terneuzen.

Het waterschap bestaat sinds 1 januari 2011 en is het resultaat van de fusie tussen het waterschap Zeeuwse Eilanden en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

bbb_logo_2022