Fractie wetterskip Fryslân

1 Alice van Gosliga-Faber Schettens
2 Gerben de Boer Tirns
3 Jeljer Wijnia Hitzum
4 Peter Geert Jan Kraak Makkinga
5 Adrie Hobert Warten
6 Sipke Hiemstra Easterein
7 Uitzen de Vries Mûnein

LIJST

19