Kandidaten wetterskip Fryslân

1 Alice van Gosliga-Faber Schettens
2 Gerben de Boer Tirns
3 Jeljer Wijnia Hitzum
4 Peter Kraak Makkinga
5 Adrie Hobert Warten
6 Sipke Hiemstra Easterein
7 Uitzen de Vries Mûnein
8 Marco Pool Wijnjewoude
9 Klaas Jensma Hijum
10 Douwe Politiek Makkum
11 Jenny Dolsma Makkinga
12 Piet Ypeij Broek
13 Hans Frederiks Heerenveen
14 Jacob Porsius Haskerdijken
15 Jan Veenstra Doezum
16 Piet Klijnstra Nijelamer

LIJST

19