Wijzigingsvoorstellen positiewijzigingen kandidatenlijst

Stemmen is niet meer mogelijk.