Provinciale Staten Zuid-Holland

De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie en stellen het beleid van de provincie vast. Ook controleren zij de uitvoering daarvan door het dagelijks bestuur, het college van Gedeputeerde Staten.

Een bijzondere taak van Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Dit gebeurt vlak na de verkiezingen van de nieuwe Statenleden. Met uw provinciale stem bepaalt u dus indirect de leden van de Eerste Kamer.

Overzicht statenleden

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Zuid-Holland bestaan de Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 15 politieke partijen.

Woonplaatsen kandidaten BBB Zuid-Holland

Contact opnemen?