Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Gepubliceerd op: 09-04-2024

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft nu kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn om tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet. Met deze stemverklaring leggen we uit waarom BBB dit standpunt heeft ingenomen. 

Tweede Kamerlid Mona Keijzer: “Heel veel mensen komen aan het eind van de maand geld tekort. De beste manier om hier iets aan te doen is volgens de BBB het versimpelen van het belastingstelsel, waardoor ook de onzekerheid door toeslagen wordt aangepakt. Dán gaat werken weer lonen en houden burgers meer geld in hun portemonnee. Het wetsvoorstel verhoogt het wettelijk minimumloon met 1,2%. Dit komt bovenop de bijna 40% verhoging van de afgelopen 3 jaar. Veel ondernemers in midden – en kleinbedrijf, zoals winkels en horeca, gaan deze rekening weer betalen, terwijl velen nu al grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Aan de overheidskant, vanwege de koppeling met bijstand en de AOW, is het prijskaartje 850 miljoen euro. Maar ook daar legt de politiek de rekening weer bij het bedrijfsleven, wat negatief is voor het vestigingsklimaat, verdienvermogen en werkgelegenheid.”.

Eerste Kamerlid Eugene Heijnen vult aan: “Dit leidt tot het verlies van minimaal 40.000 banen en een verdere verslechtering van ons vestigingsklimaat, met name voor sectoren die het al zwaar hebben. BBB is voor het verhogen van het nettominimumloon door het verlagen van de belasting- en premiedruk, daar waar nodig gecombineerd met gerichte specifieke inkomensondersteunende maatregelen. Op deze manier verbetert de bestaanszekerheid van ons allemaal. Wij zijn voor een belastingstelsel waar op een eerlijke manier belasting wordt geheven, waardoor werken weer loont. We vinden het onbestaanbaar dat mensen die hun hele leven lang gewerkt hebben, na hun pensionering niet profiteren van een structurele verhogingen, terwijl werkenden die wel ontvangen.”

Daarnaast is BBB in de kabinetsonderhandelingen druk bezig voor bestaanszekerheid en een verbetering van de koopkracht. 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...