Waterschappen

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland.

Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de ‘categorie ingezetenen’ genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

BBB neemt haar verantwoordelijkheid als politieke partij en doet mee aan de Waterschapsverkiezingen. Water is essentieel voor de bewoners van het platteland, voor wonen en werken, voor mens en dier. Water verbindt boeren en burgers op het platteland; BBB gaat de bewoners van het platteland in het Waterschapsbestuur vertegenwoordigen.

Vragen?

Heeft u vragen over de Waterschapsverkiezingen? Mail dan uw vraag naar [email protected].

Integriteitsverklaring kandidaten

Download de integriteitsverklaring.