BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

Gepubliceerd op: 16-05-2024

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten de vier partijen een hoofdlijnenakkoord waarin het BBB-geluid volop klinkt. Dankzij de inzet van BBB wordt onder meer het eigen risico in de zorg gehalveerd, is er jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar voor de ouderenzorg, komt er een streng asiel- en migratiebeleid, vervalt de verplichte warmtepomp, blijft de accijnsverlaging op brandstof volgend jaar in stand en keert voor de boeren en loonwerkers de rode diesel terug. Dit scheelt boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel. De naam van het ministerie van Landbouw wordt veranderd in Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Hiermee keert de naam Visserij na 21 jaar weer terug in het ministerie. “De vissers verdienen serieuze aandacht en wij zijn trots op onze vissers. Zij zijn onlosmakelijk deel van de Nederlandse cultuur en zorgen elke dag voor gezond voedsel en een gezonde zee. Door Visserij weer volwaardig onderdeel te laten zijn in het ministerie worden de vissers niet meer genegeerd”, zegt partijleider Caroline van der Plas.

“Wij zijn heel blij. Wie had drie jaar geleden gedacht, toen we met 1 zetel in de Kamer kwamen, dat we nu al in een Kabinet zouden deelnemen en zoveel BBB-punten zouden binnenhalen? Het roer gaat in Nederland echt om. Ik ben mega-trots op onze partij en iedereen die binnen onze partij heeft meegeholpen dit resultaat te bereiken”, zegt Van der Plas.

Het hoofdlijnenakkoord heeft als titel “HOOP, LEF EN TROTS”.

BBB is blij dat met het akkoord recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag van 22 november. De kiezer heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor een centrumrechts kabinet. En daar heeft BBB gehoor aan gegeven. “Wij hebben ons in deze hele periode constructief en positief opgesteld, iets wat ook door de informateurs en de andere drie partijen zeer werd gewaardeerd. Met onze instelling heeft BBB een grote rol gespeeld in het bereiken van dit akkoord”, zegt Van der Plas.

Een groot deel van ons verkiezingsprogramma is tot uiting gekomen in dit akkoord. Het ministerie van LVVN gaat volle bak aan de slag met het aanpakken van de mestcrisis, er alles aan doen om de pulsvisserij te laten terugkeren en er wordt – in tegenstelling tot de laatste jaren niet gestuurd op krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening.

Op alle onderwerpen klinkt het BBB-geluid. Zo worden de regio’s en het platteland versterkt door te investeren in betere bereikbaarheid met bus en trein, wordt ingezet op behoud van scholen op het platteland en gaan we zorgen voor voldoende woningen in de sociale en middenhuur. Statushouders krijgen niet meer automatisch voorrang op huurwoningen op basis van het feit dat ze statushouder zijn. We beperken asiel en migratie stevig door de invoering van de Asielcrisiswet en het intrekken van de Spreidingswet. Ook wordt ingezet op behoud van streekziekenhuizen.

We zetten daarnaast in op lastenverlichting voor jong en oud, ondernemers, middeninkomens en mensen die worstelen met bestaanszekerheid. Daarnaast verhogen we de maximumsnelheid naar 130 km/u op de snelwegen waar dat veilig kan. De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet, waarbij met de aanleg wordt gestart in Groningen indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. Voor BBB is dat belangrijk omdat de aanleg starten in Amsterdam het risico in zich houdt dat bij Emmeloord het geld op is en de bereikbaarheid van Noord-Nederland daarmee niet verbetert.

“Vandaag is een prachtige dag. BBB’ers lopen niet weg als het moeilijk is. Juist dán zetten wij door”, aldus Van der Plas. Bekijk hier onder haar toelichting op het Hoofdlijnenakkoord.

Tekst gaat verder onder video.

Een greep uit de verdere belangrijke BBB-punten waarop wordt ingezet:

Financieel

 • Geen extra btw-verhoging op campings
 • Geen extra btw-verhoging op bioscopen en dagrecreatie
 • Lastenverlichting voor ondernemers en op arbeid
 • Forse lastenverlichting voor burgers

Asiel en migratie

 • Acute noodsituatie asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken
 • Invoering Asielcrisiswet en intrekken spreidingswet
 • Geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing woningen

Infrastructuur en Openbaar Vervoer

 • Maximumsnelheid naar 130 km/u
 • Regio’s krijgen prioriteit bij aanleg openbaar vervoervoorzieningen
 • Bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken
 • Beter openbaar vervoer op het platteland
 • Bij treinverbindingen niet alleen focussen op grote steden maar op wat regio’s nodig hebben

Wonen

 • Stop voorrang sociale huurwoningen via de huisvestingswet
 • Bestaande woningvoorraad beter benutten
 • Permanent wonen in recreatiewoningen gedogen
 • Structureel 100.000 woningen per jaar
 • Woningbouw krijgt voorrang op windmolens
 • 30% procent sociale huur en betaalbare woningen middeninkomens

Land- en tuinbouw en visserij

 • Hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd
 • Aanpak mestcrisis zodat er geen sprake is van generieke korting
 • Geen nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt
 • Geen sturing op gedwongen krimp van de veestapel, en geen gedwongen onteigening
 • Aanpassing van de Nitraatrichtlijn door Nederland niet meer geheel als kwetsbaar gebied te bestempelen.
 • Instandhouding van natuur, in plaats van stikstof, wordt leidend in beleid
 • Derogatievrije zones rondom Natura2000 gebieden worden beperkt
 • Bufferstroken verkleinen
 • 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare uit de Nitraatrichtlijn schrappen.
 • Niet importeren wat we niet mogen produceren
 • Rode diesel komt terug voor agrarische sector en loonwerk
 • Alles op alles zetten om de pulsvisserij weer toe te staan
 • Ruimte voor vissers op zee
 • Het ministerie van LNV wordt Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Energie

 • Geen verplichte warmtepomp
 • Meer inzet op kerncentrales

Zorg

 • Eigen risico halveren tot 165 euro in 2027
 • 600 miljoen euro per jaar voor ouderenzorg

Regio en platteland

 • Meer politie en politieposten in dorpen en wijken
 • Behoud scholen op platteland en behoud streekziekenhuizen

Nationale veiligheid

 • Nederland zet zich in voor de defensie-industrie in eigen land
 • Uitgave defensie naar NAVO-norm 2% BBP, verankerd in de wet
 • Harde aanpak criminaliteit, jihadisme, antisemitisme en terrorisme
 • Aanpak veiligheid in openbaar vervoer
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...

mei 12 2024

Kunstacademie buigt voor antisemitische eisen van studenten; BBB stelt Kamervragen

De Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag buigt voor de antisemitische eisen van een groepje studenten. BBB-Kamerlid ...