BBB moties aangenomen voor beter en veiliger passend en speciaal onderwijs

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB moties aangenomen voor beter en veiliger passend en speciaal onderwijs

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB moties aangenomen voor beter en veiliger passend en speciaal onderwijs

Gepubliceerd op: 24-06-2024

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag vier moties van BBB-Kamerlid Claudia van Zanten aangenomen die voor beter, en veiliger passend en speciaal onderwijs moeten zorgen. 

Zo moet onder meer het toezicht door de Onderwijsinspectie in het speciale onderwijs worden geïntensiveerd. Claudia: ‘Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat leerlingen binnen deze scholen niet altijd in staat zijn vervelende incidenten te melden. Daarnaast is er momenteel nog te weinig bekend over de veiligheid van deze leerlingen.’

De discussie over speciaal onderwijs maakt deel uit van het streven naar inclusief onderwijs, dat al jaren speelt. Over hoe dat inclusieve onderwijs eruit moet zien, zijn de meningen echter verdeeld. Naast de motie over veiligheid nam de Kamer dinsdag een motie aan over de juiste definitie van inclusief onderwijs. ‘Hiermee creëren we duidelijkheid over waar we naartoe willen,’ aldus Claudia. ‘We kiezen voor de oorspronkelijke insteek, waarbij sprake is van deels gescheiden aanbod en deels gedeeld aanbod van onderwijs en het laten voortbestaan van het speciale onderwijs op eigen locaties. Ook dat laatste is voor ons erg belangrijk, omdat dit voor een deel van de kinderen met speciale behoeftes de beste oplossing is.’

Leraren beter toerusten en aandacht voor maatwerk

BBB pleit vooral voor realiteitszin. Op dit moment binnen worstelen reguliere scholen met het geven van passend onderwijs voor alle kinderen die dit nodig hebben. Om dit te kunnen geven is het cruciaal dat leraren goed zijn toegerust. Ook hiervoor nam de Kamer een motie van Claudia aan. De regering is verzocht te onderzoeken op welke manier er binnen lerarenopleidingen meer aandacht kan worden besteed voor het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Tot slot nam de Kamer unaniem een motie van Claudia aan die maatwerkoplossingen extra onder de aandacht moet brengen zoals afwijking van de onderwijstijd en het inrichten van speciale voorzieningen,. Claudia van Zanten: ‘Het lukt samenwerkingsverbanden niet altijd om het passend onderwijs goed te regelen. Hierdoor hebben leerlingen minder kansen om regulier onderwijs te volgen en stromen zij uit naar het relatief dure speciale onderwijs. Extra focus op maatwerk kan deze ontwikkeling stoppen.’

Een reële weg naar inclusief onderwijs in de toekomst

Claudia is blij met de vier aangenomen moties. ‘We hebben tijdens de commissiedebatten over passend onderwijs en veiligheid op scholen hier al veel aandacht voor gevraagd,’ aldus het Tweede Kamerlid. ‘Met de voorgestelde ingrepen dragen we bij aan de veiligheid in het speciale onderwijs en zetten we in op een realistische manier op de weg naar inclusief onderwijs in de toekomst.’

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...