Goede zorg tot de laatste snik

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Goede zorg tot de laatste snik

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Goede zorg tot de laatste snik

Gepubliceerd op: 03-10-2022

De wachtlijst voor het verpleeghuis groeit hard. Mensen blijven langer thuis wonen, wat ook meer vraagt van de thuiszorg. De gehele zorg staat onder druk en met de vergrijzing lijkt een verbetering de komende jaren niet voorhanden. Fractievoorzitter Caroline van der Plas pleit voor een betere beloning voor zorgmedewerkers. Onderdeel van alle plannen moet natuurlijk ook zijn om de instroom naar het verpleeghuis te beperken. Dit door meer aandacht en middelen voor de Thuiszorg. Alzheimer Nederland deed in het kader van het commissiedebat Wonen al concrete aanbevelingen voor meer aanbod van dementievriendelijke woningen. Lees hier onder de onder de volledige inbreng.

Voorzitter, burgers en zorgmedewerkers in Nederland,De wachtlijst voor het verpleeghuis groeit hard. Momenteel wachten er ruim 19.000! mensen op een plek in het verpleeghuis. Als gevolg daarvan is het aantal mensen met een Wlz (Wet Langdurige Zorg)-indicatie dat thuis verblijft, snel gegroeid: van 37.000 in 2018 naar 65.000 mensen in 2022. 

Zoveel mogelijk mensen zorg en ondersteuning bieden, met de zorgmedewerkers die er zijn. Dat is de uitdaging voor Nederland de komende jaren. Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden harder dan het aantal zorgmedewerkers. Dit is te merken in Thuiszorg, verzorgingshuizen en in de verpleeghuizen waar we het hier vandaag over hebben. 

Er ligt veel focus op het aantal verzorgenden en verpleegkundigen maar ook huishoudelijke hulpen spelen een belangrijke rol in de zorgketen. Een rol die vaak wordt onderschat. Deze medewerkers zien heel veel omdat ze 2-3 uur per dag bij een cliënt zijn. Bedorven eten in de koelkast. Of iemand wel eet of drinkt. Of de badkamer wel gebruikt wordt. Of er overal briefjes liggen, wat kan wijzen op dementie. Of er wel was in de wasmand ligt. Door hun werk en een aandacht kan de verpleegkundige of verzorgende van de thuiszorg effectiever worden ingezet en kan opname in een verpleeghuis zo lang mogelijk worden uitgesteld. 

Sommigen zien de oplossing in technische hulpmiddelen en robots. En die worden ook al gebruikt, maar vervangen niet alle personele inzet. Een robot kan de wond niet ruiken of voelen bijvoorbeeld. Verpleeghuiszorg is ook vaak terminale zorg. Deze zorg vraagt om extra aandacht welke niet te vervangen is door een robot. Een robot die aangeeft: u moet nu medicijnen innemen of iets drinken. Die kunnen structuur geven en de zorg ondersteunen. 

Slimme apparaten voor bijvoorbeeld het verstrekken van medicatie, zijn ook nuttig. Waarbij zakjes (baxters) medicijnen op tijd beschikbaar komen voor cliënt. Worden ze niet uitgepakt dan gaat er een melding naar het team. Zo’n signaal kan ook levensreddend zijn. Thuiszorgverpleegkundige Tineke belde bijvoorbeeld direct na binnenkomst van het signaal, maar de cliënt nam niet op en bleek op de grond te liggen. Dit bezoek redde een leven.

Voorzitter, De complexiteit van zorg voor mensen die in het verpleeghuis verblijven, neemt toe. Mensen worden ouder, wonen langer thuis en bewoners in verpleeghuizen hebben vaak met meerdere ziekten of aandoeningen tegelijkertijd te maken. 

We moeten het werken in de verpleeghuiszorg aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld via een betere beloning van zorgmedewerkers. Ondanks beperkte uitstroom en veel nieuwe instroom, blijft er sprake van een tekort aan medewerkers door de snel stijgende vraag. Dit is het gevolg van een vergrijzende bevolking en een zorginfarct in de Thuiszorg.

Verhoging van salarissen is nodig en vraagt om een hogere overheidsbijdrage. Ook de zorgcontracten met  zorgkantoren vragen om meer waardering voor verzorgenden en verpleegkundigen. Onderdeel van alle plannen moet natuurlijk ook zijn om de instroom naar het verpleeghuis te beperken. Door meer aandacht en middelen voor de Thuiszorg. Alzheimer Nederland deed in het kader van het commissiedebat Wonen al concrete aanbevelingen voor meer aanbod van dementievriendelijke woningen.

Voorzitter, de inzet van personeel in verpleeghuizen gaat dus niet alleen over verpleeghuiszorg. We moeten wonen en de gehele zorg in de breedte bekijken. Het hele plaatje. Alleen dan houden we het werkbaar en kunnen we de zorg leveren die onze burgers verdienen. Tot hun laatste snik.

Bekijk hier onder de gehele inbreng in het debat ‘Personeel in verpleeghuizen’.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...